قرار رسيدگي توامان

 

 

قرار رسيدگي توامان

 

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم .... عليه آقاي / خانم ... دائر بر حضانت فرزند پسر / دختر ... ساله به نام .... نظر به اين كه پرونده ديگري بين طرفين در شعبه 106 دادگاه مدني خاص (خانواده ) تحت كلاسه .... مطرح رسيدگي است ، و با توجه به وحدت منشاء و ضرورت رسيدگي توامان به منظور جلوگيري از صدور آراء متهافت و متناقض و همچنين تسهيل در امر رسيدگي دادگاه قرار عدم رسيدگي خود (به لحاظ سبق ارجاع پرونده شعبه 106 دادگاه مدني خاص ) به اعتبار رسيدگي شعبه ياد شده صادر و اعلام مي نمايد .

مقرر است دفتر – پرونده از آمار كسر و به مرجع فوق الذكر جهت رسيدگي توامان  ارسال گردد .

 

 

رئيس شعبه 120 دادگاه مدني خاص (خانواده )تهران

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image