نمونه قرار تامين مهريه ( توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه )

 

 

نمونه قرار تامين مهريه ( توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه )

 

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه)

 

در خصوص ادعاي خانم .... به طرفيت آقاي ... به خواسته صدور قرار تامين و توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه اي كه در قبال نكاحيه ذكر شده است پس از رويت اصل سند ازدواج مشاهده مي نمايد كه در صفحه پنجم در ستون مربوطه به مهريه مرقوم شده است كه تعداد دويست عدد سكه طلاي يك بهار آزادي بر ذمه زوج ديني است كه عند المطالبه تسليم به زوجه نمايد و بنا به مراتب دادگاه قرار تامين و توقيف اموال خوانده را به ميزان فوق الذكر صادر و اعلام مي دارد . ابتدا اين قرار مستنداً به ماده 236 قانون آيين دادرسي مدني سابق اجرا و سپس به خوانده ابلاغ مي شود .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، مواد 149 و 152 فعلي جايگزين مواد
315 و 319 قبلي  شده اند .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image