قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام

 

 

قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام

 

 

 

بسمه تعالي

 

قرار آزادي خانم ..... فرزند .... به اتهام ..... مقيد است التزام به عدم خروج از حوزه قضايي .... حضور در دادگاه به هنگام احضار با وجه التزام به مبلغ ....... ريال از حال تا ختم  دادرسي و صدور حكم و اجراي كامل دادنامه كه در صورت عدم حضور مكلف به پرداخت مبلغ فوق به صندوق دولت مي باشد . قرار صادره حين الصدور به متهمه تفهيم شد اظهار داشت فهميدم . از قرار صادره رونوشت
 ميخواهم / نمي خواهم  ملتزم ميشود .

محل امضاء متهمه ........

 

 

رئيس / دادرس قاضي تحقيق شعبه .... دادگاه  عمومي.....

 

 

 

 

در محاكم دادگستري چنين معمول است كه در صورتي كه متهم از التزام خودداري كند قاضي دادگاه قرار وجه التزام را تشديد نموده و به قرار كفالت تبديل مي نمايد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image