قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي

 

 

قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... شعبه ... دادگاه عمومي شهرستان ......در وقت فوق العاده و به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه .......... تحت نظر است . دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه)

با عنايت به اينكه شاكي پرونده آقاي ..... فرزند .... با اينجانب قرابت نسبي داشته و برادر اينجانب مي باشد ، لذا به استناد ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري (بند 1) قرار امتناع از رسيدگي صادر و اعلام مي گردد .

دفتر پرونده امر از آمار كسر و به نظر رياست محترم دادگستري .... برسد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي شهرستان .....

 

 

 

در حال حاضر ، ماده 14 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28-06/1378 به قرار امتناع از رسيدگي اشاره نموده است .

 

 

 

 

ماده 14-در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رساند .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image