قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )

 

 

قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )

 

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

در خصوص شكايت آقاي ... فرزند آقاي ...... فرزند .... داير بر صدور يك فقره چك بلامحل با توجه به محتويات پرونده و اين كه تاريخ سررسيد چك 1/7/75 و تاريخ برگشت چك 7/7/75 مي باشد و شاكي در مورخه 7/7/76 اقدام به طرح شكايت كيفري نموده است . فلذا شاكي در مهلت قانوني مندرج در ماده 11 قانون صدور چك شكايت نكرده است . النهايه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد .

راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد  استان .....
مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس  شعبه .... دادگاه  عمومي.....

 

 

 

يادآوري مي شود كه قرار منع تعقيب يا منع پيگرد يكي از اقدامات  نهايي مقامات دادسرا نيز است كه عموماً به دو علت و به قولي به سه علت صادر مي شود :

گاهي دليلي عليه متهم مبني بر ارتكاب بزه وجود ندارد و يا دليل كافي عليه وي به دست نيامده است گاهي دليل كافي عليه مشتكي عنه مبني ارتكاب فعل يا ترك فعلي وجود دارد ولي عمل مشتكي عنه جرم محسوب نمي شود . يعني ، فاقد عنصر قانوني و فاقد خصيصه جزايي است .

تفاوت عمده دو حالت مذكور آن است كه اگر قرار منع تعقيب به علت فقد دليل و يا عدم كفايت دليل صادر شده باشد . موضوع امر مختومه نداشته و پس از حصول دليل جديد موضوع قابل پيگيري و متهم قابل تعقيب و مجازات است . اما، اگر قرار منع تعقيب به علت عدم وقوع جرمي صادر شده باشد و به تائيد دادگاه نيز رسيده باشد ، موضوع امر مختومه را پيدا نموده و به هيچ وجه پرونده قابليت رسيدگي مجدد را نداشته و فرد مشتكي عنه را نمي توان مجدداً به همان علت تعقيب نمود .

بعضي از حقوقدانان ، علت ديگري براي صدور قرار منع پيگرد نيز بيان نموده اند و آن حقوقي بودن موضوع است كه به نظر مي رسد در شمول علت دوم قرار منع تعقيب قرار مي گيرد و علت جداگانه اي محسوب نمي شود .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image