نمونه اي از تخفيف قرار تامين

 

 

نمونه اي از تخفيف قرار تامين

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

بازپرس – نظر به اينكه قرار بازداشت موقت صادره در باب متهم زنداني حسن .... به اين استدلال كه وي در قتل معاونتي نداشته مورد موافقت معاون محترم دادسرا قرار نگرفته و تحقيقات بعدي اين بازپرسي نيز مويد آن است كه حميد رضا ... با ضربه چاقوي اصغر ... به قتل رسيده است و مجيد  ... (كه حسن ) چاقو در اختيار وي قرار داده است صرفاً متهم به ايراد جرح عمدي با چاقو مي باشد لذا با عدول از نظريه قبلي قرار بازداشت موقت صادره در باب متهم زنداني حسن .... فك و تخفيف و تبديل مي گردد به قيد معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ دو ميليون ريال به اتهام معاونت در ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به مقتول تا پايان رسيدگي و صدور حكم  و اجراي آن كه متهم در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن والا بازداشت باشد دفتر رونوشت قرار به زندان ابلاغ كه به متهم زنداني ابلاغ و مجدداً اعلام گردد ضمناً با حفظ بدل و برگ هاي پرونده جهت رسيدگي به اعتراض متهمان به قرار بازداشت موقت صادره به دفتر دادگاه هاي كيفري (نظامي) 2 تهران ارسال و ارجاع گردد .

 

 

 

 

داديار شعبه ........ دادسراي......

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image