درمعاملات با حق استرداد، اجور مال مورد معامله در مدت خیار، متعلق به انتقال گیرنده است

درمعاملات با حق استرداد، اجور مال مورد معامله در مدت خیار، متعلق به انتقال گیرنده است

درمعاملات با حق استرداد، اجور مال مورد معامله در مدت خیار، متعلق به انتقال گیرنده است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آئین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد رای شعبه دهم نتیجتاً مورد تایید است.

این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image