نمونه برگ (فرم )اعلام محكوميت كيفري غير قطعي

 

 

نمونه برگ (فرم )اعلام محكوميت كيفري غير قطعي

 

 

 

برگ اعلام محكوميت كيفري غير قطعي

 

رئيس محترم بازداشتگاه ...........

 

سلام عليكم:

پيرو قرار شماره .............. مورخ ......... بدين وسيله ................................ دادنامه شماره ......... مورخ ............ اصداري شعبه ....... دادگاه ............ در خصوص زنداني با مشخصات ذيل اعلام مي گردد . مقرر است ضمن ابلاغ به وي نسخه اي از آن را با قيد تاريخ ابلاغ جهت اقدام مقتضي به اين مرجع اعاده نماييد .

 

 

1-      نام

 

13- نوع جرم :

2-      نام خانوادگي

 

3- شهرت (نام مستعار )

 

14- نوع و ميزان مجازات :

 

 

 

 

4- نام پدر

 

5- شماره شناسنامه ، محل صدور

 

6- كد ملي

 

7- سن ، سال تولد

15-كلاسه پرونده :

 

8- دين ، تابعيت

16-راي صادره : حضوري □ غيابي□

 

9- جنس    مرد □  زن □

17-نام و سمت قاضي صادر كننده حكم :

10- وضعيت تاهل

11- ميزان تحصيلات

12- آدرس و محل اقامت

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image