به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و خوردني و‌آشاميدني

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و خوردني و‌آشاميدني
‌ماده 1 - متن ذيل به عنوان تبصره (3) به ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و خوردني و آشاميدني مصوب 1334.3.29‌الحاق مي‌گردد:
‌تبصره 3 - ساير موارد و مصاديق مؤسسات پزشكي ، به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

‌ماده 2 - ماده (3) و تبصره‌هاي (1) ، (2) و (5) آن به شرح ذيل اصلاح گرديد:
‌ماده 3 - هركس بدون داشتن پروانه رسمي بر امور پزشكي،‌داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، مامائي و ساير رشته‌هائي كه به‌تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزو حِرَف پزشكي و پروانه دار محسوب مي‌شوند، اشتغال ورزد يا بدون اخذ پروانه از وزارت‌مذكور اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده (1) نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار نمايد يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار‌دهد بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون (000 000 5) تا پنجاه‌ميليون (000 000 50) ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جريمه تا صد ميليون (000 000 100) ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه(‌هركدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و مرتكب، به‌مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تعيين‌تكليف (‌از نظر قابل مصرف و غيرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 2 - در صورتي كه هريك از مسؤولين موضوع ماده (3) و يا مسؤولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع و فروش دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي‌مبادرت به خريد و فروش غيرقانوني موارد فوق نمايند و يا از توزيع و ارائه خدمات خودداري و يا موجب اخلال در نظام توزيع داروئي كشور شوند‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از يك تا ده سال محكوم خواهند شد.
‌تبصره 5 - فهرست داروهاي دامي هر ساله مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي تهيه و اعلام خواهد شد.‌مجازاتهاي مربوط به جرايم مرتبط با داروهاي انساني در اين ماده در مورد داروهاي دامي هم مجري خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1379.12.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image