به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نحوه صدور پروانه ..احداث

 

 

 

نحوه صدور پروانه احداث

 

صدور پروانه ساختمانی و پایان کار  

1 -    نحوه صدور پروانه احداث

نحوه تشکیل پرونده با سند بنچاق یا اجاره نامه اوقاف و یا سند واگذاری سازمان مسکن

در مواردی که متقاضیان سند بنچاق یا اجاره نامه اوقاف و یا سند واگذاری سازمان مسکن را بدون داشتن سند مالکیت ارائه نمایند ، مراتب در هر مورد با ذکر نام مالک و شماره ملک ، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام خواهد شد. تا در صورتیکه معارض نداشته باشد ، اقدام به صدور پروانه شود.

تشکیل پرونده جهت املاک دارای بنچاق و فاقد سند مالکیت.

صدور پروانه ساختمانی جدید و اجاره نامه احداث اضافه اشکوب ، جهت زمینهایی که دارای بنچاق بوده ولی فاقد سند مالکیت با ابعاد مشخص باشند، منوط به استعلام از ثبت به منظور احراز مالکیت متقاضی و مشخص شدن ابعاد زمین می باشد.

تشکیل پرونده جهت قطعات تفکیکی بر اساس صورتمجلس تفکیکی

صدور پروانه ساختمانی جهت قطعات تفکیکی بر اساس صورتمجلس تفکیکی ، ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی بلامانع می باشد.

تشکیل پرونده جهت تعمیرات مغازه ها ، بدون اخذ برگ مفاصا حساب نوسازی

صدور اجازه تعمیرات جزئی برای رفع نقص بهداشتی مغازه هایی که مورد تأکید دستگاههای بهداشتی می باشد ، بدون گرفتن برگ مفاصاحساب نوسازی و با رعایت کلیه مقررات بلامانع می باشد.

درج مفاد تعهدات اخذ شده در  پروانه های  ساختمانی مفاد تعهدات اخذ شده لزوماً باید در پروانه های ساختمانی مربوطه درج گردد.

انجام بازدید های صدور پروانه ، تفکیک و کسب تا اخذ مجوز یکبار انجام گردد

کلیه بازدیدهای شهرسازی ( صدورپروانه ، تفکیک کسب و غیره ) تا اخذ مجوز فقط باید یکبار انجام شود در صورتیکه بیش از شش ماه از زمان بازدید بگذرد ، فقط اظهار نظر مجدد طرحهای تفصیلی و بر و کف کافی بوده و نیازی به بازدید محل نمی باشد و در مورد پایان ساختمان و عدم خلاف نیز فقط یکبار بازدید تا صدور مجوز کافی می باشد و در کلیه موارد ، بنا به تشخیص و دستور معاون شهرسازی و معماری ، بازدید مجدد مجاز خواهد بود.

انجام بازدید در روز تعیین شده و اعلام نتیجه بازدید

مأمورین بازدید در روز تعیین شده باید بازدید را انجام و همان روز نتیجه بازدید را گزارش نمایند.

صدور المثنی در صورت مفقود شدن پروانه ساختمانی

در صورت اعلام مالک مبنی بر مفقود شدن پروانه ساختمانی و درخواست ایشان نسبت به صدور المثنی ، چنانچه اعتبار پروانه ساختمانی صادره منقضی نگردیده باشد ، صدور المثنی پروانه ساختمانی و تحویل آن به مالک در قبال اخذ رسید بلامانع است.

ذکر حداکثر مدت اعتبار جهت پایان یافتن ساختمان در پروانه ساختمان

در اجرای تبصره 2 از ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری ، در کلیه پروانه های ساختمانی صادره باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و موارد مربوطه به قانون نوسازی و عمران شهری دائر به افزایش عوارض ساختمانهای نیمه تمام در پروانه ، به اطلاع صاحب آن برسد .

چون به موجب تبصره 2 از ماده 29 قانون نوسازی ، شهرداریها مکلف شده اند حداکثر مدتیکه برای پایان ساختمان ضروری است در پروانه صادره قید نمایند در صورتیکه مالک ظرف مدت مقرر، بنای مورد نظر را تکمیل ننموده باشد ، طبق تبصره مذکور عوارض مربوطه ( اعیان و عرصه ) اخذ شود ، لذا کمیسیون باتفاق ، مدت مورد بحث را جهت اتمام ساختمانها بشرح زیر اعلام می دارد:

مسئولین امر هنگام صدور پروانه های ساختمانی بایستی رعایت موارد را بنمایند.

1- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای یک الی سه طبقه 18 ماه از تاریخ صدور پروانه 30 ماه.

2- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای سه الی پنج طبقه 24 ماه از تاریخ صدور پروانه 36 ماه .

3- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای پنج الی هفت طبقه 30 ماه از تاریخ صدور پروانه 42 ماه .

4- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای هفت طبقه و بالاتر 36 ماه از تاریخ صدور پروانه 48 ماه.

5- مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای دولتی و ویژه و متناسب با نوع ساختمان بررسی و تعیین خواهد گشت. (با توجه به اضافه شدن یکسال به اعتبار پروانه های ساختمانی ) .

لزوم صدور پروانه تخریب و نوسازی تواماً

پروانه تخریب و نوسازی تواماً و دریک پروانه صادر خواهد شد. چون ممکن است صدور پروانه نوسازی بعللی بعهده تعویق افتد ، لذا پروانه تخریب و نوسازی تواماً در یک پروانه صادر و از صدور پروانه تخریب ، قبل از صدور پروانه نوسازی ، خودداری خواهد شد.

2-مواردی که احتیاج به کسب مجوز ندارد

اقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده خدماتی آزاد شده ، احتیاج به مراجعه به شهرداری و کسب مجوز ندارد:

1- مرمت پشت بام از قبیل ( تعویض قیرگونی ، پوشش آسفالت ، نصب موزائیک ، اندوکاهگل ، تعویض یا تعمیر شیروانی )

2- تعویض موزائیک ساختمان و راه پله

3- سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی

4- نماسازی ، اعم از ساختمان و دیوار حیاط

5- محوطه سازی در منازل و مجتمع های مسکونی اعم از احداث حوض یا استخر و هر نوع کف بندی ، باغچه بندی مشروط به عدم حذف پارکینگ

6- نصب ، تعمیر یا تعویض سرویسهای بهداشتی

7- تعویض درب یا پنجره ، مشروط به عدم تغییر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمان

8- لوله کشی آب ، فاضلاب ، گاز و نصب شوفاژ ، مشروط بر اینکه محل موتورخانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد ، احداث منبع گازوئیل زیر حیاط .

9- حفر چاه فاضلاب و تخلیه آن.

10- احداث سرویس (توالت ) مجزا از ساختمان به مساحت 2 متر مربع

11- تعویض یا ترمیم دیواری که بر اصلاحی نداشته باشد.

12- رفع نواقص بهداشتی ساختمان ، مشروط به عدم تغییر نظام فنی ، معماری و کاربری ساختمان .

عدم صدور پروانه ساختمانی جهت زمینهای ملی و دولتی قبل از پرداخت قیمت زمین

با توجه به مفاد بند ب تبصره 54 قانون بودجه سال 76 در مورد زمینهای ملی و دولتی که بدون رعایت ماده 10 قانون زمین شهری و یا بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی ، در داخل و یا خارج محدوده شهر از طریق تعاونیهای مسکن یا مستقیماً برای امر مسکن ، توسط وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر واجد شرایط واگذار گردیده ، اعم از اینکه اسناد آنها منتقل گردیده و یا نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشند ، قبل از اخذ تأئیدیه از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران مبنی بر پرداخت قیمت زمین از صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کار برای اینگونه زمینها خود داری گردد.

3-خلاصه ضوابط و مقررات ساختمان سازی

1-حداکثر سطح اشغال زیر بنای هر طبقه 60% (شصت درصد) مساحت کل زمین می باشد.

2-ارتفاع کف گذر تا فضای پیشروی در گذرهای 12 متر و بالاتر حداقل 3/5 متر می باشد.

3-در زمین های با عرض کمتر از 20 متر حداکثر یک ورودی پارکینگ می توان در نظر گرفت.

4-در مناطق با تراکم 120% (یکصد و بیست درصد) حداکثر 3 طبقه مسکونی در سطح اشغال 60% و در مناطق با تراکم 180% حداکثر 4 طبقه مسکونی در سطح اشغال 60% مجاز می باشد.

5-حداکثر طول زیر بنا به میزان 60% (شصت درصد) طول زمین به اضافه 2 متر می باشد مشروط به اینکه سطح زیر بنای تصرفی حداکثر60% (شصت درصد) مساحت زمین رعایت گردد.

بدیهی است 2 متر پیشروی مازاد بر60% (شصت درصد) طول زمین با توجه به مجاورین به صورت رعایت پخ 45 درجه مقدور می باشد.

6-نورگیر جهت تامین نور اطاقهای اصلی ساختمان مانند نشیمن نهارخوری و اطاق خوابها حداقل 12 متر مربع مساحت با رعایت حداقل عرض 3 متر و جهت تامین نور آشپز خانه و سرویس های بهداشتی حداقل 6 متر مربع مساحت  با رعایت حداقل عرض2مترمی باشد. جهت زمین های با مساحت 200 متر مربع و کمتر مساحت نورگیرها می تواند حداقل 6% و 3% مساحت زمین با رعایت حداقل عرض 2 متر می باشد.

7-حداکثر ارتفاع زیر زمین جهت تامین پارکینگ 60/2 متر و در همکف (پیلوتی) 40/2 متر می باشد، حداقل ارتفاع در طبقات فوق الذکر 2 متر می باشد.

8-در مجموعه های 8 واحد و بالاتر رعایت ضوابط معلولین الزامی است.

9-حداکثر ارتفاع نورگیرزیر زمین 90 سانتی متر می باشد.

10-تامین یک واحد آپارتمان پارکینگ برای هر واحد مسکونی با مساحت حداکثر تا 200 متر مربع و 5/1 واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی با مساحت 200 متر مربع و بالاتر الزامی است.

11-مساحت راه پله و آسانسور جزء تراکم مجاز (120%، 180%) محاسبه می گردد.   

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image