به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري

 

قرارداد

 « بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري »

 

 

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقاي .................... فرزند آقاي .................... داراي شناسنامه شماره .................... صادره  .................... متولد .................... ساكن: .......................................................................

طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي .................... فرزند آقاي .................... داراي شناسنامه شماره .................... صادره .................... متولد .................... ساكن: ........................................................................

موضوع قرارداد:

فروش تمامت شش دانگ يكدستگاه اتومبيل سواري از نوع ................ مدل ................ داراي شاسي شماره .................... و موتور شماره .................... و به شماره شهرباني .................... با تمامي متعلقات و منضمات منصوبه و غير منصوبه در آن بدون استثنا، ابتياعي فروشنده بموجب سند قطعي شماره .................... مورخ .................... دفترخانه شماره .................... تهران كه داراي دفترچه مالكيت شماره .................... صادره از اداره راهنمايي و رانندگي شهرستان .................... مي باشد.

مبلغ قرارداد:

مبلغ ........................ ريال مي باشد كه تماما و نقدا تسليم فروشنده گرديده با قراره كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديده و خريدار با رويت مورد معامله و وقوف كامل از مشخصات و احراز كميت و كيفيت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نبود.

تذكاريه:

1-    ماليات نقل و انتقال به موجب قبض شماره .................... به بانك ملي شعبه .................... تاديه شده و گواهي عدم تخلف به شماره .................... رويت گرديده و مفاصاي عوارض شهرداري به موجب فيش شماره .................... ملاحظه و كليه اوراق و مدارك تحويل خريدار شده است.

2-    فروشنده ضمن العقد و ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خريدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت كشف فساد در مورد معامله از تاريخ زير بمدت 10 سال شمسي گرديد.

 

محل امضاي طرف اول قرارداد(فروشنده)                      محل امضاي طرف دوم قرارداد(خريدار)

 

تاريخ انجام معامله: ........................

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image