تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

 

نظر به اتمام قرارداد شماره 5982 مورخ ........... در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای ............. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره ............. مورخه ............... در خصوص اجاره یک دستگاه اتمام ........... تا پایان تاریخ ............... به شرح زیر تمدید می گردد :

1)      به ازاء هر ساعت کار 21000 ریال تعیین می گردد . که با ارائه صورت وضعیت و پس از تأیید ناظر قراداد قابل پرداخت خواهد بود .

2)      سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجرا می باشد .

3)      این تمدید قرارداد در 3 ماده و دو نسخه در کارخانه ............... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما ......................                                                                                  مدیر کارخانه ...............

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image