به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

توافقنامه 2

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

توافقنامه

 

نظر به درخواست مجمتع صنعتی ............... به مدیریت آقای ............... به شماره ثبت ............. و کد اقتصادی ............... به نشانی تهران .................. به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره .................. مورخ ........... فی مابین شرکت بازرگانی صنایع  ................و به مدیریت آقایان ..........و .............. به شماره ثبت ............ به آدرس تهران خ ............... کوچه ................پلاک ...... با شرکت سیمان ............ به شرح ذیل توافقات به عمل آمد . 

ماده 1) توافق نامه

عبارت است از انتقال کلیه تعهدات و مسئولیت های مذکور در مفاد قرارداد شماره ................ مورخ ............. فی مابین شرکت بازرگانی صنایع ........... و ................ شرکت .................. که پیوست تصویر قرارداد ضمیمه و جزء لاینفک توافق نامه می باشد . ماده 2 ) سایر شرایط

مجتمع صنعتی سیمان .............. با امضاء این توافقنامه اجراء صحیح موضوع قرارداد را تأیید و تضمین می نماید .

شرکت بازرگانی صنایع سیمان ............ و .............. موافقت کرد به منظور اجراء صحیح موضوع قرارداد کلیه هماهنگی های لازم را فیمابین مجتمع صنعتی سیمان ............ و شرکت سیمان ........... به عمل آورد .

ماده 3)  نسخ توافقنامه

این قرارداد در سه ماده و دو بند و در دو که هرکدام حکم واحد را دارند تهیه و تنظیم و از تاریخ صدور و امضاء برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

 

 

شرکت بازرگانی صنایع سیمان ...... و ........                                مجتمع صنعتی سیمان ................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image