به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب (PC)

شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت  و نصب  (PC)

 

این شرایط خصوصی , در توضیح موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

بند 7-3-2- حذف می شود :

ماده 10.

-         زبان مدارک فنی کار , .................. است .

-         زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر , ...................... است .

ماده 13-1.

  1. مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ................... است .
  2. مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ..................... است .

ماده 13-2- شرایط آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 15-3- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

  1. هزینه بیمه نامه های ......................... به عهده ...........................................................................
  2. .........................................................................................................................................................

ماده 16-3- مدت اعتبار بیمه نامه ها , به شرح زیر است : 

بیمه نامه ها ......................... به مدت .........................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 18-1- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 25-3- موعد تحویل نقشه های طبق ساخت از سوی پیمانکار به کارفرما , ................... است .

ماده 28-2- در شرایط زیر , پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا شب است .

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 38-1- نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران , یا گروه هایی اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان , به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................

ماده 38-2- سایر هماهنگی های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در ماده 38-1 , به روش های زیر صورت می گیرد :

........................................................................................................................................................................

ماده 38-3- سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما , و یا گروه های اجرایی کارفرما در محدوده کار پیمانکار , عبارتند از :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 47 .

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره ی آن به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 48 .

1. مسئولیت هریک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان , به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. نحوه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین آلات ساختمانی و ابزار پیمانکار , به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................

ماده 52-8-8- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده 52 است .

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 53-7-1- میزان کسور حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 53-8- به ازای هر 30 روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند 53-4 شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ..................... , به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار , به وی پرداخت می شود .

ماده 54-3-2- به عنوان جبران هزینه های بالاسری پیمانکار , برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط , ..................... درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار , به وی پرداخت می شود .

ماده 55 . نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 56-1-4- در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند .

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 56-1-5- ( عدم شمول تعدیل به پیمان , یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود ) .

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 57-1-1- پیمانکار , موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما , به هزینه خود و به نام کارفرما , دریافت و تسلیم کند :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ماده 60-5- شرایط واگذاری تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد کارفرما , به شرح زیر است :

........................................................................................................................................................................

ماده 61-1- دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , .................... روز است .

ماده 65-3- برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .

........................................................................................................................................................................

ماده 66. در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر , به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

........................................................................................................................................................................

 

  نماینده کارفرما                                                                                        نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی                                                                                               نام و نام خانوادگی

      امضا                                                                                                                 امضا

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image