فرم قرارداد داخلي طرح‌های پژوهشي- كاربردی

فرم قرارداد داخلي طرح‌های پژوهشي- كاربردی

 

اين قرارداد بين آقای/خانم ................................................................. عضو محترم هيأت علمي دانشكده .......................................................... كه مجری نامیده می‌شود از یك طرف و آقای …………… مدير …………………كه در این قرارداد مدیریت نامیده می‌شود از طرف دیگر با رعایت كلیه مندرجات ذیل منعقد می‌گردد:

1 موضوع قرارداد: اجرای طرح پژوهشی– كاربردی با عنوان "......................................................................." مطابق شرح خدمات قرارداد شماره ........................................ مورخ ......................................

2- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد ........................ ماه می‌باشد.

3- مبلغ قرارداد:

 كل مبلغ این قرارداد ................................................ ریال می‌باشد.

-  این قرارداد مشمول مالیات علی الحساب به میزان 5% می‌باشد.

4 تعهدات مجری:

الف) بر قراری ارتباط و هماهنگی مستمر با مدیریت، جهت پیشگیری از هرگونه ایجاد مشكل، وقفه، ضرر و زیان در اجرای طرح.

ب) ارسال گزارش و نتایج مطالعات مطابق زمانبندی طرح به مدیریت.

ج) تحویل یك جلد گزارش نهایی طرح جهت آرشیو مدیریت.

5- تعهدات مدیریت:

الف) انجام امور اداری مرتبط با طرح (پیگیری پرداخت‌های طرف قرارداد حل و فصل مسائل اختلافی) 

ب) هماهنگی با دانشكده و مدیریت دانشگاه و بسترسازی لازم جهت اجرای طرح.

ج) پرداخت مطابق با زمانبندی قرارداد پس از تأیید گزارشات و نتایج مطالعات و وصول از سفارش دهنده.

د) تهیه كارنامه پژوهشی – كاربردی طرح در صورت درخواست مجری. 

6- سایرموارد:

-  مجری كلیه تعهدات قرارداد مذكور را شخصاً به عنوان مدیر و مجری طرح متعهد می‌باشد.

- محل اجراي قرارداد ..............................................

7- این قرارداد در سه نسخه تنظیم و دارای اعتبار یكسان می‌باشد.

 

                 مجری طرح                                         مدير ارتباط علمي دانشگاه و جامعه 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image