فروش آهن آلات

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان .............. به نمایندگی مهندس ................ ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این توافق نامه فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای .................. فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ که در این توافق نامه خریدار نامیده  می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع توافق نامه

خرید کلیه آهن آلات اسقاط موجود در گود خاکی اطراف کارخانه سیمان ...........

ماده 2 ) مدت توافق نامه 

از تاریخ انعقاد توافق نامه به مدت سه ماه تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ توافق نامه 

3-1-          خریدار به ازای هر کیلوگرم آهن آلات اسقاطی موجود در گود خاکی ............ ریال به فروشنده پرداخت می نماید .

3-2-     خریدار مبلغ ............ ریال جهت عقد قرارداد بطور علی الحساب به فروشنده پرداخت
می نماید .

3-3-          حداکثر میزان فروش این توافق نامه .............. ریال بوده و برای ادامه فعالیت نیاز به تمدید قرارداد دارد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

در پایان هر ماه مبلغ آهن آلات اسقاطی تحویل شده از طریق امور مالی محاسبه و با تایید دستگاه نظارت به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ماده 5) ناظرین توافق نامه

از طرف فروشنده آقایان ............... + ............... به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .

ماده 6 ) دوره تضمین توافق نامه

مبلغ ................ ریال به عنوان تضمین توافق نامه از طرف خریدار در اختیار فروشنده قرار می گیرد که در پایان مدت توافق نامه مسترد خواهد شد .

ماده 7 ) سایر شرایط توافق نامه

1)      فروشنده موظف می باشد از ساعت 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر گود خاکی را در اختیار دهد .

2)      کلیه آهن آلات اسقاط قبل از خروج به رویت ناظرین برسد .

3)   نفراتی که برای انجام کار توسط خریدار معرفی می گردند بایستی دارای معرفی نامه رسمی بوده و با اطلاع و هماهنگی با دستگاه نظارت در محل حضور یابند .

4)      فروشنده هر زمان که صلاح بداند می تواند از ورود و خروج خریدار جلوگیری و توافقنامه را لغو نماید .

5)      مسئولیت هرگونه تخلف و جرم در هنگام جمع آوری به عهده خریدار می باشد .

 

ماده 8 ) مواد و نسخ توافق نامه

این توافق نامه در 8 ماده و دو نسخه در محل کارخانه ............... و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

فروشنده قائم مقام مدیرکارخانه .....................                                                خریدار  ...............

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image