قرار داد طراحی وب سایت 1

بسمه تعالی

قرارداد طراحی وب سایت


اين قرارداد بين ............................. به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و شماره تلفن ......................... که از اين پس در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از يک طرف و .............. به نشاني .................................................. ....... شماره تلفن ......................... که از اين پس در اين قرارداد کارفرما ناميده مي شود از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد :

ماده (1) : موضوع قرارداد

طراحي و پياده سازي سايت .......................................... که جزئيات آن ( بخش هاي سايت و تعداد صفحات ) در پيوست (1) آمده است.

ماده (2) : مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ ......................... لغايت ........................ بمدت --- روز کاري مي باشد.

مدت زمان اعلام شده در صورتي تحقق مي يابد که در مقاطعي که نياز به انتخاب ، تصميم گيري و يا پاسخ به پرسش از طرف کارفرما وجود دارد ، در زماني معقول از طرف کارفرما رسيدگي و به مجري اعلام گردد.

تبصره (1) : در صورت تصميم هر يك از طرفين جهت فسخ قرارداد ، مي بايستي موضوع فسخ 10روز قبل بصورت كتبي به طرف مقابل اعلام و ضمن تسويه حساب كامل ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام گردد.

تبصره (2) : در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد و تخطي از ارائه خدمات فني، کارفرما مجاز است بصورت يكطرفه قرارداد را فسخ نمايد.

تبصره (3) : در صورت تاخير كارفرما در مورد عدم تحويل به موقع اطلاعات به مجري به ازاء هر روز تاخير يك روز به مدت پايان قرارداد اضافه مي گردد و تاريخ پايان قرارداد با در نظر گرفتن تاخير زماني تحويل اطلاعات از سوي كارفرما مجددا محاسبه مي گردد.

 

ماده : (3) مبلغ قرارداد

مبناي تعيين نرخ موضوع قرارداد براساس تعرفه هاي توافقي که جزئيات آن در پيوست (1) آمده است و به تاييد و امضاء طرفين قرارداد رسيده است ، خواهد بود.

نحوه پرداخت :

- 3-1 هنگام عقد قرارداد 50 درصد از مبلغ کل قرارداد که در پيوست (1) لحاظ گرديده است.

3-2 بعد از اتمام کار و هنگام تحويل نهايي پروژه 50 درصد باقي مانده از مبلغ کل قرار داد که با برآورد نهايي هزينه مقدار دقيق آن مشخص مي گردد.


ماده (4) : تعهدات کارفرما

4-1- کارفرما موظف است از زمان تاريخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه اطلاعات مورد نياز سايت را در هر زماني که مجري درخواست مي کند در اسرع وقت در اختيار او قرار دهد.

4-2- كليه كسورات قانوني اعم از ماليات ، حق بيمه و گرفتن مفاصالحساب از تامين اجتماعي بعهده واگذارنده ( كارفرما ) است.

4-3- هزينه عکاسي صنعتي ، تايپ ، ترجمه ، انيميشن هاي خاص ، تهيه و توليد موسيقي ، صدا و فيلم ، ديجيتايز كردن موسيقي و صدا و فيلم ، تغييرات اساسي در ساختار سايت و موارد متفرقه ديگر بعهده کارفرما مي باشد.

 

ماده (5) : تعهدات مجري

5-1- مجري متعهد مي گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فني و نحوه انجام كار رضايت كارفرما را بطور كامل جلب نمايد و هرگونه اعتراض يا عدم رضايت كارفرما از كار انجام شده كه به موضوع قرارداد مربوط مي گردد بايد هرچه سريعتر از سوي مجري رسيدگي شده و ترتيب اثر داده شود.

5-2- هر گونه اشتباه از طرفين در تنظيم ، ارسال و پرداخت صورتحساب هزينه ها قابل برگشت مي باشد.

5-3- هرگونه تغيير در مفاد قرارداد كه به توافق طرفين رسيده باشد بصورت الحاقيه قرارداد تنظيم و پس از امضاء براي طرفين قابل اجرا خواهد بود.

5-4- چنانچه مجري نسبت به وجوه دريافتي بابت هر صورتحساب معترض باشد مي‌بايست حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از دريافت ، مراتب را کتباً و با ذکر دلايل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نمايد. در غير اينصورت موضوع تأييد شده تلقي خواهد شد.

5-5- مجري پس از تاييد كارفرما در مورد اتمام كار پروژه هيچ گونه تعهدي بابت نگهداري ، پشتيباني ، ارتقاء ، تغيير محتوا و هم چنين هيچ گونه مسئوليتي در مورد مشكلات بانك ، خرابي و توقف سرور ندارد و چنانچه كارفرما مايل باشد با انعقاد يك قرارداد پشتيباني با مجري كه بطور جداگانه تنظيم مي گردد مسائل مربوط به پشتيباني و نگهداري سايت را مرتفع مي‌نمايد.

5-6- مجري در رابطه با هزينه راه اندازي سايت ( اجاره فضا و ثبت دامنه ) و همچنين هزينه شارژ ساليانه سايت هيچگونه تعهدي ندارد.


ماده (6) : فورس ماژور

به هنگام بروز حوادث غير مترقبه و ساير عوامل خارج از اختيار مشاور از قبيل (و نه محدود به ) جنگ ، اعتصاب اغتشاش عمومي ، صاعقه ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، توفان ، بيماري هاي واگيردار ، اثرات موضوعي خورشيد بر روي ماهواره ها ، اشكالات ناشي از ماهواره ، محدوديت صادرات و واردات ، محدوديت تبادل ارزي با خارج ، وضع قوانين و مقررات و دستورالعملهاي دولتي و مانند اينها تا زماني كه وضعيت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد ، به گونه اي كه انجام تعهدات و خدمات اين قرارداد را با اشكال مواجه كند مسئوليتي متوجه مجري نخواهد بود.

در صورت وقوع پيش آمدهاي فوق با تشكيل كميته هاي مركب از مجري و كارفرما موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اجراي موضوع اين قرارداد تا رفع حوادث مذكور در اين ماده به حالت تعليق در خواهد آمد و در صورتي كه حالت تعليق از سه ماه بيشتر به طول انجاميد ، مجري و كارفرما حق خواهند داشت كه با قيمتها و پيشنهاد جديدي كه متناسب با شرايط و عوامل زمان تعيين و از طرف مجري به كارفرما اعلام مي‌گردد به كار ادامه دهند.

 

ماده (7) : حل اختلاف

طرفين قرارداد سعي خواهند كرد هرگونه اختلاف در تفسير شرايط و مسائل اجرايي قرارداد را از طريق مذاکره حل و فصل نمايند. در صورتيكه در مورد اختلاف با مذاكره مستقيم به توافق نرسيدند ، مسئله مورد اختلاف به مراجع ذيصلاح دادگستري ارجاع و رأي صادره براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.


مجري كارفرما

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image