قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

 

قرارداد  تعمیرات ماشین های مشغول به کار

 

اين قرارداد در تاریخ -------- في مابين شركت …………. ثبت شده بشماره………….. در اداره ثبت شركتهاي تهران به نمايندگي …………………. به نشانی : ……………………………كه در اين قرارداد كارفرما ناميده ميشود از يك طرف و …………………. به نشانی: …………………………… شماره تلفن ……………… كه دراين قرارداد پيمانكار ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح زیر منعقد گرديد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد

 موضوع قرارداد عبارت است از تعمیرات ماشین های مشغول به کار کارخانه رامو به شرح لیست پیوست و انجام تغییرات و تعمیرات اساسی و راه اندازی هیج ماشینی شامل این قرارداد نیست.

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ 1/11/87 لغایت 31/4/88 به مدت شش ماه شمسی می باشد که در صورت توافق قابل تمدید خواهد بود.

 

ماده 3- مبلغ قراداد

مبلغ قرارداد پرداخت ماهانه مبلغ 8,000,000 ریال در آغاز هر ماه است.

 

ماده 4- تعهدات پیمانکار

1-4-پیمانکار مکلف است در هر ماه یک روز در هفته که در نیمه دوم هر هفته ( ترجیحاً  سه شنبه ها ) و روزهای غیر تعطیل باشد در محل کارخانه حضور یابد.

2-4-هر روز کاری حداکثر هشت ساعت خواهد بود.

3-4-در صورت عدم امکان حضور در روز موعد در هر هفته روز دیگری با توافق طرفین جهت حضور پیمانکار تعیین می گردد.

 

 

 

 

 

4-4-پیمانکار بایستی لیست قطعات و ملزومات مورد نیاز برای انجام تعمیر و یا تعویض را تعیین و به کارفرما ارائه نماید.

5-4-پیمانکار تشکیل پرونده و شناسنامه برای نگهداری اطلاعات و ثبت وقایع و تعمیرات انجام شده توسط خود را به عهده دارد.

 

ماده 5 تعهدات کارفرما

1-5-کارفرما موظف است وسیله ایاب و ذهاب پیمانکار را فراهم نماید.

2-5-کارفرما موظف است نسبت به پرداخت وجه به پیمانکار طبق ماده 3 قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع قرارداد فسخ می گردد.

3-5-کارفرما موظف است نسبت به فراهم نمودن امکانات و برنامه ریزی برای توقف                ماشین ها طبق توصیه پیمانکار، اقدام نماید.

4-5-تهیه و تدارک کلیه قطعات و امکانات به عهده کارفرما می باشد.

5-5-کارفرما دستور همکاری با پیمانکار را به پرسنل ذیربط خواهد داد و جهت تسهیل در انجام کار یک نفر را جهت ارتباط مستقیم با وی تعیین می نماید.

 

 

ماده 6- فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد

فسخ قرارداد به پیشنهاد هر یک از طرفین و یک ماه زودتر امکان پذیر است.

 

ماده 7-حل اختلاف   

 در صورت بروز هر گونه اختلاف ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورت لزوم رأی داور مرضی الطرفین مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

 

 ماده 8- اختتامیه

این قرارداد شامل 8 ماده و ده بند در دو نسخه بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی تنظیم و به امضا طرفین رسیده و مبادله گردیده و هر یک از نسخ به تنهائی دارای اعتبار می باشد.

 

 

 

 

        شركت ……………………..                                

كارفرما                                                                            پيمانكار

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image