به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد اجاره خودرو4

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد اجاره خودرو

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان .............  به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی ............... ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف آقای ................. شخص حقیقی ف ............. ش ش ......... ص ........... به آدرس  ........... که منبعد در این قرارداد موجر  نامیده می شود به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات سرویس دهی به واحدهای حفاظت و بازرسی کارخانه توسط یک دستگاه لندرور , یک هفته از ساعت 7 صبح لغایت 19 شب و یک هفته از ساعت 19 شب لغایت 7 صبح روز بعد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد .............. لغایت ............ تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به ازای ماهیانه ............... ریال برابر با ............ ریال برای مدت قرارداد تعیین
می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید دستگاه نظارت پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 4 ) ناظرین قرارداد

از طرف مستأجر آقایان مهندس ..............( مدیر امور اداری ) و ......... ( مسئول حراست ) به عنوان  دستگاه نظارت  تعیین می گردند و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به دستگاه نظارت اطلاع دهد .

ماده 5 ) کسورات قانونی

از کلیه مطالبات موجر 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

ماده 6 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر یک روز تأخیر 1%  ( یک درصد ) از مبلغ کل  قرارداد به عنوان خسارت کسر می گردد .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره ............ عهده بانک تجارت شعبه .......... مبلغ .......... ریال معادل کل صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می نماید که پس از پایان قرارداد و تایید نظارت مسترد خواهد شد .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی 10 روزه  مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه  مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد.

ماده 10 ) سایر شرایط قرارداد

تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می باشد .

10-2) موجر مکلف به رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستأجر خواهد بود .

10-3) موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی , امور اداری و بازرسی کارخانه ....... اخذ نماید .

10-4) جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود . 

10-5) تأمین سوخت و تعمیرات وسیله مورد قرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود .

10-6) تسویه حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت می باشد .

10-7) در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص فنی و آماده شدن وسیله نقلیه , وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید .

10-8) موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت .

10-9) وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه های لازم باشد .

10-10) چنانچه وسیله نقلیه به دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس دهی نباشد موجر ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می باشد .

10-11) از آنجا که کنترل کیفیت وسیله های نقلیه تحت اختیار این واحد احتیاج به کارشناس مجرب دارد که به صورت ماهیانه این کنترل کیفیت از طریق واحد نقلیه به صورت منظم ماهیانه کنترل گردد .

10-12) موجر بایستی در ساعات سرویس دهی , کاملاً در خدمت واحدهای مربوطه باشد و تمامی وقت خود را مصرف به ارائه خدمات نماید و به کارهای دیگری نپردازد .

ماده 11) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر یابد کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود .

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده , و یک تبصره و دو نسخه در محل کارخانه .................. تنظیم که هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

  مستأجر

مدیرکارخانه ......................                                                                             موجر ....................

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image