به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد ارائه خدمات استقرارچرخه بهره وری

بسمه تعالی

 

قـرارداد

این قرارداد فیمابین شرکت ……………………… به نمایندگی………………………به نشانی: ……………………………………………………. در این قرارداد    " کـارفرما " نامیده می شود از یکطرف وشرکت ............ ( .................. ) ثبت شده بشماره ...........دراداره ثبت شرکتها  به  نمایندگی .......... به به نشانی : ....................................................... تلفن .................که از این پس          " مشـاور " نامیده می شود ، از طرف دیگر طبق شـرایط و مقـررات عمـومی قـراردادها که جــزء لاینفک قـرارداد بوده و ضمیمه این قـرارداد نیـز  می باشد ( پیوست شماره 3) و مواردی که ذیلا" ذکر میشود منعقد می گردد.

ماده (1) – موضوع قرارداد :

  1- 1- موضوع این قرارداد ارائه خدمات استقرارچرخه بهره وری در واحد صنعتی ........................................     

            مطابق با شرح خدمات تفصیلی که در پیوست شماره یک قرارداد آمده و جزء لاینفک این قرارداد است ، می باشد.

ماده (2) – وظایف و تعهدات مشاور :

1 -2- مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول پذیرفته شده فنی و آموزشی به انجام برساند و کارشناسانی که جهت اجرای مفاد این قرارداد به خدمت می گیرد را از بین افراد واجد شرایط تخصصی و اخلاقی انتخاب نماید .

2- 2- مشاور با علم به اطلاع از شرایط کار و محل استقرار واحدهای صنعتی و موضوع قرارداد ، قرارداد را امضاء نموده و بعدا" نمی تواند به هیچ عنوان به بهانه عدم اطلاع معترض شود .

    3-2-  مشاور باید در جلساتی که با هماهنگی  قبلی با واحد صنعتی از سوی کارفرما تعیین می گردد ، حضور یابد .

    4-2- مشاورمتعهد میگردد حداکثر دوهفته پس از امضاء قرارداد ، برنامه زمانبندی ( گانت چارت ) پروژه را تهیه نموده و به کارفرما ارائه نماید.

    5-2- مشاورموظف است مشخصات عمومی ، تحصیلات و تجربیات متخصصانی که درموضوع قرارداد با مشاور همکاری می کنند را ( مطابق جدول پیوست شماره 2 ) معرفی نموده و طرح مذکور را با همکاری و مشارکت آنها انجام دهد .

  6-2- مشاور موظف است کلیه اطلاعات ،آمار ، گزارش ، نتایج تهیه شده را در هر زمان که کارفرما درخواست نماید در اختیار او قرارد دهد .

7-2- مشاور موظف است پس از دریافت نظرات کارفرما، نسبت به اصلاح و عودت گزارش حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدام نماید .

8-2- مشاور در زمان دریافت حق الزحمه اولین مرحله قرارداد یک برگ سفته یا چک یا ضمانتنامه بانکی بعنوان تضمین به میزان بيست درصد (20% ) کل مبلغ قرارداد نزد ذیحساب و یا امورمالی معرفی شده از طرف کارفرما به عنوان حسن اجرای قرارداد تحویل می نماید که تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما باقی مانده و پس از دوره تضمین که (حداکثر شش ماه بعد از اتمام قـرارداد می باشد ) درصورت تایید کارفرما به مشاور عودت داده خواهد شد .

9-2- مشاورموظف است پس از تایید گزارش از طرف کارفرما، نسبت به تهیه سه نسخه صحافی شده (حتی الامکان با جلد گالینگور) قدام و به کارفرما تحویل نماید .

ماده (3) – وظایف و تعهدات کارفرما :

1-3- کارفرما متعهد است در ازای به اتمام رسیدن هر مرحله از قرارداد و پس از تایید آن از سوی ناظر یا مدیریت ذیربط ، نسبت به پرداخت حق الزحمه  مربوطه به مشاور اقدام نماید .

2-3- کارفرما موظف است هماهنگی های لازم جهت معرفی مشاور به واحدهای صنعتی و ارگانهای ذیربط موضوع قرارداد بعمل آورد.

3-3- کارفرما در صورت لزوم حداکثر دو هفته پس از امضاء قرارداد نماینده خود را به مشاور معرفی نماید.

4-3- کارفرما متعهد است حداکثر دو هفته نسبت به تائید یا عدم تائید نماینده مشاور (درصورت معرفی) اظهار نظر نماید.

5-3- کارفرما یا نماینده کارفرما مسئول رسیدگی و تلاش برای حل اختلاف بین مشاور و واحد صنعتی است.

 

ماده (4) – مبلغ قرارداد :

1-4- مبلغ قــرارداد به ازاء انجام وظایف و تعهدات مشـاور و شـرح خدمات پیوست قـــرارداد....................................ریال (.................................................ریال) است که شامل ...............درصد هـزینه انجام موضـوع قـرارداد می باشد .  (...............درصد مابقی براساس قرارداد جداگانه ای از سوی واحد صنعتی به مشاور پرداخت خواهد شد .)

 

 ماده (5) – نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

1-     5- پرداخت مرحله اول : 20% (  بیست درصد ) مبلغ کل قرارداد پس از انجام کامل مرحله اول شرح خدمات          ( پیوست شماره 1 قرارداد ) و ارائه گزارش عملکرد دراین زمینه وتائید کارفرما.

2-    5- پرداخت مرحله دوم :30% (سی درصد ) مبلغ کل قرارداد پس از انجام مرحله 1-2  شرح خدمات ( پیوست شماره 1 قرارداد ) و ارائه گزارش عملکرد دراین زمینه وتائید کارفرما.

3-    5- پرداخت مرحله سوم :30% ( سی درصد) مبلغ کل قرارداد پس از انجام مرحله 2-2 شرح خدمات ( پیوست شماره 1 قرارداد ) و ارائه گزارش سیستم اندازه گیری و تحلیل بهره وری وتائید کارفرما.

4-    5- پرداخت مرحله چهارم : 20% ( بیست درصد) مبلغ کل قرارداد پس از انجام مرحله سوم  شرح خدمات              ( پیوست شماره 1 قرارداد ) و تائید نهایی گزارش توسط کارفرما وواحد صنعتی زیربط ارائه مفاسا حساب ازسازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

تبصره(1) : هرگونه پرداختی به مشاور با رعایت بند (1-3) ماده 3 و بند ( 1-4) از ماده 4 قرارداد و شرایط و مقررات عمومی قراردادها ، که منضم به این قرارداد و جزء لاینفک آن میباشد بعمل خواهد آمد .

 

ماده (6) – مدت قرارداد :

1-      6-  مدت قرارداد برای انجام موضوع قرارداد از زمان امضاء قرارداد به مدت ..........ماه شمسی خواهد بود که تمدید مدت قرارداد با توافق کتبی طرفین صورت خواهد پذیرفت .

 

تبصره(2): در صورتیکه کارفرما نسبت به پرداخت حق الزحمه ( مندرج در ماده  5 ) حداکثر تا سه هفته پس از تحویل گزارش و مشروط به تائید گزارش اقدام ننماید، زمان دیرکرد پرداخت به مدت قرارداد اضافه خواهد شد .

ماده (7) – فسخ و خاتمه دادن به قرارداد :

   1-7- موارد فسخ و خاتمه دادن به قرارداد به کیفیتی است که در ماده (5) " شرایط و مقررات عمومی قراردادها " پیوست این قرارداد آمده است .

 

ماده (8) : توزیع نسخ :

1- 8-  این قـرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 8 ماده و 23 بند و 2 تبصره و شرح خدمات ( پیوست شماره 1) ومشخصات اعضاء تیم پروژه ( پیوست شماره 2 ) و شرایط و مقررات عمومی قراردادها (پیوست شماره 3 )تنظیم و از هر نظر تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارد .                  

 

                                 کارفـرمـا                                                                                           طـرف قـرارداد

                     به نمایندگی :                                                                به نمایندگی :

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image