قرارداد آموزش

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد آموزش

 

این قرارداد بین کارخانه .............. به نمایندگی مهندس ................ واقع در تهران ............ که منبعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر شنای حافظ .............به نمایندگی آقای .................. واقع در تهران , خ .................. به عنوان موجر از طرف دیگر در شیراز منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

آموزش شنا در استخر شنای حافظ ............ جهت پرسنل کارخانه .............

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت اجاره یک ماه در 12 جلسه طبق توافق قبلی در هفته سه جلسه در روزهای یکشنبه از ساعت 5/10 الی 12 ظهر , سه شنبه , ساعت 5/10 الی 12 ظهر و پنجشنبه از ساعت 5/10 الی 12 ظهر .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

حق الزحمه موضوع قرارداد مبلغ ........... ریال برای 12 جلسه که مبلغ کل در دو نوبت پرداخت خواهد شد . مرحله نخست 50% که طی چک شماره ............. بانک ............. به حساب جاری ............ واریز خواهد شد . در مرحله دوم مابقی هم چک شماره ................ بانک ........... به حساب جاری واریز می شود .

ماده 4)  سایر شرایط

4-1-          موجر متعهد می گردد در روزهای یکشنبه , سه شنبه و پنج شنبه هر هفته نسبت به آموزش اقدام نماید .

4-2-     تعداد پرسنل استفاده کننده در هر نوبت سی و یک نفر می باشد و چنانچه بیش از تعداد مقرر شده شود به نسبت  هر نفر به مبلغ قرارداد افزوده می شود .

4-3-          همراه داشتن کارت شنا برای پرسنل استفاده کننده الزامیست و چنانچه کارت مزبور را ارائه ندهند اجازه ورود به محوطه استخر را ندارند .

4-4-     هرگونه بی انظباطی یا توهین و اعمال ضد اخلاقی نسبت به مسئولین استخر و مربیا ن نجات غریق و شناگران ممنوع و در صورت بروز چنین اعمال ضمن محرومیت شخص خاطی با ایشان مطابق مقررات و آیین نامه استفاده از استخر رفتار خواهد شد .

4-5-     چنانچه ضمن هفته استخر نیاز به تعمیر و یا تعویض آب پیدا کرد , یا به هر دلیل آموزش شنا تشکیل نگردد موجر موظف می باشد روز قبل از آن مراتب را به نماینده کارخانه ....... آقای .......... اطلاع دهد و به تعداد روزهای استفاده نشده  جلسه جبرانی در نظر گرفته شود و اگر در موارد فوق الذکر تماس گرفته نشد هزینه ایاب و ذهاب برای هر جلسه از مبلغ قرارداد کسر می گردد .

4-6-     مسئولین استخر موظفند در زمینه سالم بودن دوش ها و تمیزی رختکن ها و همچنین آب استخر کوشا باشند در غیر این صورت مکلفند زیان وارده را به صورت جلسات فوق العاده جبران نمایند . 

ماده 5) تعهدات موجر

5-1-          طبق آیین نامه سازمان تربیت بدنی برای رفاه شناگران استخر مورد استفاده باید از مزایای بیمه مخصوص استخرها برخوردار باشد .

5-2-          مدیریت محوطه استخر , در طی جلسات شنا به عهده نماینده کارخانه ......... ( آقای ........ ) می باشد .

ماده 6 ) ناظر قرارداد

از طرف مستأجر آقای ........... به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد .

ماده 7 ) نسخ قرارداد

این قرارداد در 7 ماده و دو نسخه در کارخانه ........... تهیه که هرکدام دارای حکم واحد می باشد .

 

موجر نماینده استخر حافظ                                                              مستأجر کارخانه .............

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image