به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد پشتيباني نرم افزار

قرارداد پشتيباني

 

اين قرارداد فيمابين                                           به نمايندگي                                     به آدرس:

كه از اين به بعد كارفرما ناميده مي‌شود از يك طرف و شركت …………….. به نمايندگي آقاي………….. به آدرس: ……………………………. كه از اين پس كارشناس ناميده مي‌شود از طرف ديگر منعقد مي‌گردد:

1- موضوع قرارداد:

پشتيباني نرم‌افزارهاي كارشناس به شرح زير:

1-

2-                                                    

3-                                                    

4-                                                    

 

2- مدت قرارداد:

از تاريخ                  لغايت                    به مدت يكسال شمسي مي‌باشد.

 

3- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد ساليانه                                   ريال مي‌باشد.

 

4- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد در دو قسط، طبق شرايط زير پرداخت مي‌گردد:

1-     نيمي از مبلغ قرارداد در تاريخ عقد قرارداد.

2-     نيمي از مبلغ قرارداد شش ماه بعد در تاريخ              

 

5- تعهدات كارشناس:

1-5- خدمات تلفني و رفع اشكال كاربر از طريق Remote بدون محدوديت زمان و تعداد مكالمه.

2-5- اعزام كارشناس به محل كارفرما براي هر نرم افزار به تعداد 6 بار در سال در شرايط مورد نياز، طبق درخواست كارفرما فقط براي شهر تهران حداكثر 48 ساعت پس از اعلام نياز كتبي كارفرما.

3-5- اعزام كارشناس به محل كارفرما بيش از تعداد تعهد شده در بند 2-5- اين قرارداد، بنا به نياز كارفرما و فقط براي شهر تهران  ( روش محاسبه طبق بند 3-6 انجام خواهد شد).

 

4-5- دراختيار قرار دادن نسخه‌هاي جديد نرم‌افزار جهت upgrade مورد نظر با احتساب تخفيف 30% مبلغ تعيين شده.

 

6- تعهدات كارفرما:

1-6- ارسال درخواست كتبي درصورت نياز به اعزام كارشناس.

2-6- پرداخت به موقع توسط كارفرما به كارشناس در زمانهاي تعيين شده بند 4 اين قرارداد (درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط قرارداد توسط كارفرما، كارشناس تعهدي در ارائه خدمات نخواهد داشت).

3-6- پرداخت مبالغ زير بابت هر بار اعزام كارشناس به محل كارفرما خارج از تعهدات قرارداد، طبق بند 2-5- اين قرارداد:

£ در تهران به ازاي هر بار مراجعه حضوري مبلغ ........ ريال.

 

7- اين قرارداد شامل 5% ماليات مي‌شود كه كل مبلغ مذكور از قسط دوم قرارداد كسر و توسط كارفرما به اداره ماليات پرداخت و اصل فيش مربوطه حداكثر يكماه پس از پرداخت قسط دوم توسط كارفرما دراختيار كارشناس قرار خواهد گرفت.

 

اين قرارداد در دو صفحه، در 7 ماده و دو نسخه تهيه و تنظيم و كليه صفحات هر دو نسخه به امضاي طرفين قرارداد رسيده است و هر دو نسخه در حكم واحد مي‌باشد.

 

 

    

                      كارفرما                                                                        كارشناس     

                                                                                                                                                 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image