به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد پیمانکاری2

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد پیمانکاری

 

این قرارداد بین کارخانه .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ....... و .........به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به شماره ثبت ................. کد اقتصادی ................ به نمایندگی آقای ........ فرزند ........ به شماره شناسنامه ............صادره از ساری خ  ......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده 
می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام عملیات Grinding رینگ ها و غلطک های کوره هزار تنی اول کارخانه سیمان ................ به شرح زیر:

1-1- بازسازی سطوح رینگ ها و غلطک های هر سه پایه کوره

2-1- سرپرستی نظارت بر اجرای عملیات roller Adjusment جهت جبران کاهش قطر رینگ و غلطک ناشی از سنگ زنی

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد 5 ماه می باشد و زمان لازم جهت انجام  عملیات موضوع ماده یک قرارداد 55 روز کاری خواهد بود .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد دویست و چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می گردد.

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- معادل 25% کل مبلغ قرارداد پس از امضاء قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .

4-2- 75% باقیمانده مبلغ ماده 3 قرارداد پس از خاتمه عملیات موضوع ماده 1 قرارداد و تأیید کتبی دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

3-4- 75% باقیمانده بند ( 2-3) پس از انجام موضوع بند (2-1) در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از هر پرداخت پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به مشاور ارائه می گردد .

5-2- از هر پرداخت طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی معادل 15% + 9/1 کسر و به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می گردد . بدیهی است مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد گردید . 

ماده 6 ) جریمه تأخیر

6-1- در صورت عدم شروع عملیات طی چهار هفته بعد از پرداخت موضوع بند ( 1-4) پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر هزینه ای معادل یک هزار مبلغ قرارداد در وجه کارفرما پرداخت نماید .

6-2- در صورتی که زمان عملیات بیش از یک دوم مدت به تأخیر انجامد و این امر ناشی از عملکرد پیمانکار باشد , پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر بیش از مدت قرارداد به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد به عنوان جریمه تأخیر در وجه کارفرما پرداخت نماید .

6-3- در صورت توقف کوره که ناشی از اشکالات فنی و بهره برداری باشد و موجب افزایش مدت عملیات بیش از 5 روز گردد , هزینه ای معادل یک شصت و پنجم کل مبلغ قرارداد به ازای هر روز به صورت خالص توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده 7 )  ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ............ + .............. به عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردند .

ماده 8 ) تعهدات پیمانکار

8-1- پیمانکار متعهد است جهت انجام خدمات موضوع ماده یک روش و تجهیزات منحصر به فرد شرکت philips kiln scrviccs  استفاده نماید .

8-2- پیمانکار متعهد به انجام سنگ زنی رینگ و غلطک های مورد نظر و تحویل آنها به صورت استوانه ای و صاف و با دقت حداکثر mm 3/0 در شعاع می باشد .

8-3- پیمانکار در مورد نظارت و سرپرستی بر انجام عملیات Roller Adjustment موظف است تنظیم غلطک ها صورتی انجام شود که پایین آمدن مرکز دوران کوره ناشی از کاهش قطر رینگ ها و غلطک ها به میزان براده برداری شده در خلال عملیات Grinding جبران گردد .

8-4- رفع عیوب عمیق نظیر قلوه کنی (spalling) که پس از سنگ زنی و استوانه ای شدن رفع نشده باشد جزء تعهدات پیمانکار نمی باشد .

8-5- رفع عیوب مخفی نظیر ترک که در حین کار سنگ زنی آشکار گردد به عهده پیمانکار
نمی باشد .

8-6- عدم تماس مخفی نظیر ترک که در حین کار سنگ زنی و استوانه ای شدن آن به دلایل نظیر اشکال در شیب غلطک ها و یا پیچیدگی بدنه کوره و گرم کردن یاتاقان ها در جریان جابجایی غلطک ها به دلائلی نظیر نامناسب بودن وضعیت shaft و یاتاقان و اشکال در سیستم روغن کاری جزء تعهدات پیمانکار نمی باشد .

ماده 9 ) تعهدات کارفرما

9-1- تأمین جوشکار , برشکار , برق کار و جرثقیل مناسب جهت جابجایی و نصب دستگاه ها  
( جرثقیل از نوعی باشد که طول BOOM آن حداقل تا بالاترین نقطه رینگ برسد) به عهده کارفرما می باشد .

9-2- تأمین دو رشته کابل برق سه فاز 50A-380 V و تأمین برق 220V در هر پایه کوره به عهده کارفرما خواهد بود .

9-3- کارفرما متعهد به ساخت Plat form مطابق نقشه ارسالی و تأمین نبشی و ناودانی مورد نیاز جهت نصب دستگاه ها ( حداقل 4 شاخه نبشی 80*80 و دو شاخه نبشی 100*100 به علاوه مقداری خرده ناودانی و خرده ورق mm 10 ) می باشد.

9-4- تمیز کردن بدنه کوره در دو طرف رینگ و در صورت کثیف بودن و جرم گرفتگی , همچنین تمیز کردن Base Plate  یاتاقان ها به صورت کامل به عهده کارفرما می باشد .

9-5- تأمین نیرو جهت جابجایی و تنظیم غلطک پس از سنگ زنی به عهده کارفرما می باشد .

9-6- کارفرما تأمین هوای فشرده ( کمپرسور هوا ) با دبی مناسب ( نظیر کمپرسور معدن ) را به عهده خواهد داشت .

ماده 10) حل اختلاف

چنانچه در خصوص عمل به این قرارداد اختلاف نظری بین کارفرما و پیمانکار بوجود آید موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین مطرح و بررسی شده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مراتب به هیأت مدیره شرکت سهامی عام سیمان .......... و ............ به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می گردد .

ماده 11 ) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در 11 ماده و دو نسخه در محل کارخانه سیمان ............... تنظیم گردیده و و هر کدام از دو نسخه پس از مهر و امضاء طرفین دارای ارزش و اعتبار واحد می باشد .

 

   کارفرما                                                                                        پیمانکار

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image