قرارداد تدریس 1

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد تدریس

 

این قرارداد بین کارخانه ................ از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ................ به شماره ثبت ................ و کد اقتصادی ................ به نمایندگی مهندس  ................ ( قائم مقام مدیرکارخانه ) از یک طرف وآقای  ................ دارای شناسنامه شماره 6835 صادره از شیراز فرزند صمد به آدرس تهران ـ 24 متری ............... که منبعد طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد . 

ماده 1) موضوع قرارداد

تدریس زبان انگلیسی جهت کارشناسان .....................

 ماده 2 ) 

حق الزحمه موضوع قرارداد هر ساعت 45000 ریال تعیین می گردد . 

ماده 3)

مدت انجام موضوع قرارداد از تاریخ 1/1/79 به مدت شش ماه می باشد .

ماده 4) تعهدات طرف قرارداد

1-4- مدرس متعهد می گردد در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته در محل کارخانه حضور یافته و نسبت به تدریس اقدام نماید .

2-4- آموزش زبان تنها توسط ایشان انجام می گیرد .

ماده 5)

کارخانه متعهد می گردد حق الزحمه مدرس را در پایان هر ماه پس از تأیید ناظر قرارداد پرداخت نماید .

تبصره 1ـ از کلیه پرداخت 10% به عنوان مالیات موضوع بند 13 از ماده 91 قانون مالیات های مستقیم کسر خواهد شد .

تبصره 2 ـ بابت ایاب و ذهاب به ازای هر ساعت تدریس مبلغ 2250 ریال به مدرس پرداخت
می گردد .

ماده 6)

از طرف کارخانه مسئول واحد آموزش به عنوان ناظر تعیین می گردد .

ماده 7)

این قرارداد در چارچوب مقررات پیمانکاری بوده و مشمول قانون کار نمی باشد .

ماده 8 )

مدرس چگونگی پیشرفت کار و موانع مشکلات احتمالی را به موقع به ناظر قرارداد اعلام می نماید .

ماده 9)

کلاس ها رأس ساعت مقرر تشکیل می شود و چنانچه کلاس برقرار نشد و علت از طرف کارخانه باشد و به استاد مربوطه از قبل اطلاع داده شود , می بایستی کلاس جبرانی برگزار شود و چنانچه عدم تشکیل کلاس از طرف استاد باشد , کلاس جبرانی برگزار شود .

ماده 10)

این قرارداد در 10 ماده و دو نسخه در محل کارخانه ................. تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

قائم مقام مدیرکارخانه         ......................                                            طرف قرارداد ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمدید قرارداد 6159

 

ماده 7) این قرارداد در چارچوب مقررات پیمانکاری بوده و مشمول قانون کار نمی باشد .

ماده 8) مدرس چگونگی پیشرفت کار و موانع مشکلات احتمالی را به موقع به ناظر قرارداد اعلام می نماید .

با توجه به اتمام قرارداد شماره 6159 مورخه 31/5/79 ( موضوع تدریس زبان انگلیسی ) با آقای ........... و بنا به نیاز و تأیید واحد آموزش کارخانه ................ قرارداد مذکور از تاریخ 1/7/79 به مدت شش ماه به شرح زیر تمدید می گردد .

1)   مدرس متعهد می گردد در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 7 الی 30/8 صبح در محل کارخانه ............. حضور یافته و نسبت به تدریس اقدام نماید .

2)      سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد .

3)      این تمدید نامه در سه ماده و دو نسخه در محل کارخانه ............ تنظیم گردیده و هر نسخه دارای حکم واحد می باشد .

 

          مدیر کارخانه ......................                                         مدرس ....................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image