به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد تغییرات و تعمیرات

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد تغییرات و تعمیرات

 

این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. به آدرس ................. کوچه .................تلفن .......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

تغییرات و تعمیرات لازم براساس پیوست شماره 1 شامل 63 قلم که جزء لاینفک قرارداد می باشد و در واحد سازمانی واقع در کوی مهندسین مقابل مهمانسرا .

ماده 2 ) مدت قرارداد

100 روز کاری از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد معادل 20 درصد بالاسری کلیه هزینه های انجام شده تعیین می گردد .

تبصره 1 : فاکتورهای ارائه شده توسط پیمانکار , بوسیله کارفرما قابل پیمانکار پرداخت خواهد بود .

تبصره 2 : تأمین کلیه مصالح و نیروهای لازم به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

هزینه ها در طی مدت انجام کار و با ارائه صورت وضعیت و فاکتورهای مربوطه و نظر ناظر قرارداد و پس از کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 5) کسور

5-1-     از کلیه مطالبات پیمانکار به جز مواردی که بصورت فاکتور ارائه می گردد 5% به عنوا ن مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز و قبض واریز به پیمانکار ارائه خواهد گردید .

5-2-     از مطالبات پیمانکار به جز مواردی که به صورت فاکتور ارائه می گردد 15% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید . 

ماده 6) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما معاونت طرح برنامه به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .

ماده 7 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 8 ) فورس ماژور

در صورت بروز فورس ماژور معلق و پس از رفع آن در صورت توافق طرفین قرارداد ادامه می یابد . 

ماده 9 ) حل اختلافات ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 10) سایر شرایط

10-1-    پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت مذکور را به عهده می گیرد .

10-2-       پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

10-3-       جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.

10-4-       تأمین ابزار کار و تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد .

10-5-    تأمین کلیه مصالح توسط پیمانکار و با  ارائه فاکتور به کارفرما صورت می گیرد . پرداخت مبلغ فاکتور پس از کنترل واحد بازرگانی طرح و برنامه به عهده کارفرما می باشد .

10-6-       افزایش یا کاهش شرح خدمات قید شده با توافق کارفرما مورد تأیید است .

ماده 11 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و 4 نسخه تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما کارخانه .......................                                                                          پیمانکار....... ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست

1)      کاشی کاری توالت

2)      تعویض پنجره توالت

3)      تعویض سنگ دستشویی و توالت

4)      اجرای سقف کاذب در توالت و ادامه داکت

5)      نصب فلاش تانک و سیفون در توالت

6)      برداشتن وام حمام

7)      کارگذاشتن زیر دوشی حمام

8)      تعویض سرامیک حمام

9)      اصلاح کاشی دیواره حمام

10)   اصلاح درب حمام

11)    تعبیه قفل و دستگیره روی درب حمام

12)   اصلاح و رنگ آمیزی کابینت آشپزخانه

13)   نصب حفاظ جهت درب آهنی آشپزخانه

14)   نصب توری با چهارچوب آلومینیومی جهت آشپزخانه

15)   اجرای یک عدد لوله بخاری در قسمت بالای هود گاز

16)   تعویض توری های درب ورودی با چهارچوب آلومینیومی

17)   برداشتن درب کمد حال و بقیه دکور چوبی کتابخانه و نصب دکور چوبی

18)   تعبیه ورق آلومینیومی به عرض 10 سانتی متر درب پایین کلیه درب های چوبی

19)   اصلاح قفل و دستگیره کلیه درب ها .

20)   اصلاح کلیه تورهای پنجره ها

21)   تعویض شیشه های شکسته پنجره ها و شیشه های کثیف و رنگی

22)   تعویض محل کولرها

23)   تعویض بتونه کلیه پنجره ها

24)   پاکسازی و تمیزکاری کلیه شیشه ها

25)   برداشتن دیوار جنوبی حال به عرض 5/4 متر .

26)   اجرای چهار عدد ستون با قوطی شماره 16

27)   اجرای تیر حمال با تیرآهن دوبل 18 در زیر سقف به جای دیوار تخریب شده

28)   اجرای 4 عدد فونداسیون به ابعاد m5/1 * 1 و نصب پیش پیلت .

29)   تخریب دیوار بین دو اتاق جنوبی و اضافه شدن اتاق ورودی حال به حال .

30)   اجرای قرنیز در پایین کلیه دیوارها به عرض 15 سانتی متر

31)   رنگ آمیزی کلیه دیوارها و سقف اتاق ها و حال و دستشویی و حمام و آشپزخانه .

32)   سمپاشی کلیه ساختمان جهت از بین بردن موریانه و حشرات موذی .

33)   اجرای تیغه 30 سانتی متری در فاصله بین دو اتاق مجاور حال و اجرای درب ورودی .

34)   تعبیه کتابخانه

35)   ساخت و نصب سه عدد دریچه کولر .

36)   اجرای یک عدد لوله بخاری جهت اتاق شماره یک و تعمیر در کلیه لوله بخاری ها .

37)   جمع آوری موکت های کف و شستشوی آن و سپس چسباندن آ ن .

38)   تعویض توری درب حال

39)   تعویض درب های چوبی اتاق خواب ها و درب ورودی اصلی و چهارچوب آنها .

40)   رنگ آمیزی دوازده عدد پنجره به ابعاد 40/2 * 60/1 متر .

41)   رنگ آمیزی کلیه درب های چوبی و چهارچوب های 6 عدد درب چوبی به ابعاد 1*5/2 متر .

42)   تعویض درب ورودی آهنی با درب چوبی به ابعاد 20/2 * 20/1

43)   رنگ آمیزی دو عدد درب حیاطی

44)   اصلاح قیرگونی پشت بام ساختمان

45)   تعمیر و نصب کلیه ناودانی ها

46)   اجرای تگری سیمان سفید در قسمت بیرونی کل ساختمان

47)   اصلاح دستشویی و تعویض سنگ توالت در قسمت باریک سازی و تعویض و یا اصلاح سیستم لوله کشی آب باریک سازی .

48)   اصلاح و اجرای قیرگونی سقف باریک سازی

49)   اجرای آرگ در قسمت انتهای راهرو و ورودی حال

50)   جمع آوری کلیه سیستم خاردارهای موجود در دیوارهای خارجی

51)   نظافت حوض داخل حیاط و رنگ آمیزی آن با رنگ استخری

52)   مرمت ایوان قسمت پشت ساختمان و رنگ آمیزی آن

53)   اجرای آرگ به جای درب آشپزخانه و درب ورودی حال

54)   حذف دیواره اتاق شماره یک

55)   تعویض درب های چوبی اتاق های خواب با چهارچوب

56)  تعویض سیم کشی ساختمان و حیاط باریک سازی و نصب چراغ های مناسب یا لوسترهای ارزان قیمت سیم کشی جدید ساختمان روکار انجام می پذیرد .

57)   تعویض کلیه لوله بخاری های بیرونی ساختمان .

58)   تخریب دیوار پیش ساخته جلوی پنجره اتاق شماره 5

59)   لکه گیری با گچ در کلیه اتاق های قسمت باریک سازی

60)   تخریب و پاکسازی کلیه ملحقات بتنی در قسمت باریک سازی

61)   رنگ آمیزی کلیه قسمت های در و دیوار و پنجره های قسمت باریک سازی جمعاً 4 عدد درب به ابعاد m 9/0 * 5/1  و 35/1 * 5/1

62)   اجرای تگری سیمان سفید بر روی نمای بیرونی قسمت باریک سازی

63)   مدور شدن درب اتاق شماره یک

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image