قرارداد توليد قطعه 2

قرارداد توليد قطعه

 

 

اين قرارداد بين شركت ……………….. به نشاني : …………………………………………و شماره تلفن ……………… به نمايندگي آقايان ……………………. به سمت رئيس هيئت مديره  و …………………………. به سمت ................ كه در اين قرارداد اختصاراً توليد كننده  ناميده ميشود از يك طرف و آقاي …………….به نشاني : ……………………و شماره تلفن ………………..كه اختصاراً در اين قرارداد خريدار ناميده ميشود از طرف ديگر با  شرائط ذيل منعقد مي گردد .

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

 

موضوع قرارداد عبارتست از توليد تعداد 000/120 عدد سطل پلاستيكي به ابعاد ---------برابر نقشه ارائه شده توسط خريدار از جنس پلي اتيلن گريد 5216 .

 

ماده 2 : مدت قرارداد

 

                مدت قرارداد تاريخ پرداخت پيش پرداخت به مدت يكسال شمسي تعيين ميگردد .

 

ماده 3 : مبلغ قرارداد

 

قيمت توليد  هر عدد از قطعه موضوع قرارداد به مبلغ 42000 ريال ( چهل و دوهزار ريال ) كه مبلغ كل قرارداد 000/000/040 /5ريال ( پنج ميلياردو چهل ميليون ريال ) ميباشد كه به شرح ذيل به توليد كننده پرداخت خواهد شد .

تبصره 1- كليه كسورات قانوني و قراردادي به عهده توليد كننده ميباشد .

 

                1-3- 10% مبلغ كل قرارداد كه 000/000/504 ريال ميباشد به عنوان پيش پرداخت جهت تامين بخشي از هزينه هاي ساخت قالب و تهيه مواد اوليه به توليد كننده پرداخت خواهد شد و توليد كننده چكي تضميني به مبلغ پيش پرداخت دريافتي به فروشنده تسليم خواهد نمود .

2-3- مابقي مبلغ قرارداد با توجه به ارزش قطعات تحويل شده هر محموله , با محاسبه و استهلاك سهم پيش پرداخت در ازاء صدور صورتحساب حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ تحويل كالا به توليد كننده پرداخت خواهد شد .

 

ماده 4: تعهدات توليد كننده

 

                 1-4- شركت موظف است حداكثر ظرف مدت 5/3 ماه نسبت به ساخت قالب و توليد و ارائه نمونه اوليه قطعه به خريدار اقدام نمايد .

                2-4- توليد كننده پس از اتمام مدت قرارداد و تحويل كليه تيراژ عدد و قطعات قالب مربوطه را به خريدار تحويل نمايد .

                3-4- توليد كننده موظف به اخذ سفارش از خريدار در هرماه حداكثر به تعداد 15000 عدد از موضوع قرارداد توليد و تحويل نمايد .

 

 

ماده 5- تعهدات خريدار

 

                1-5- خريدار موظف است در ازاء چك تضمين نسبت به پراخت پيش پرداخت بلافاصله پس از امضاء قرارداد اقدام نمايد .

                2-5- هزينه ملزومات بسته بندي و حمل به عهده خريدار ميباشد .

                3-5- خريدار موظف است 20 روز پس از دريافت كالا با اخذ صورتحساب از توليد كننده نسبت به پرداخت هزينه توليد اقدام نمايد .

 

ماده 6- فورس ماژور

 

                فورس ماژور به حوادثي مانند سيل , زلزله , آتش سوزي و امثالهم كه ايجاد و رفع آن خارج از حيطه و اقتدار انساني باشد اطلاق ميگردد و در صورت بروز آن طرفين ميتوانند با توافق يكديگر نسبت به تمديد و يا فسخ قرارداد اقدام نمايند .

 

ماده 7-  حل اختلاف

 

                طرفيت كوشش خواهند نمود كليه اختلافات را بطور مسالمت آميز حل و فصل نمايند و در غير اينصورت موضوع پس از انتخاب حكم مرضي الطرفين ارجاع و راي صادره از سوي حكم براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود .

 

 

اين قرارداد در 7 ماده و يك تبصره و 8 بند در دو نسخه تنظيم كه پس از امضاء , حكم واحد داشه و براي طرفين لازم الاجرا ميباشد .

ماده 5 : تعهدات تزريق كار

 

1-5-         تزريق كار موظف است كه صندلي مورد قرارداد را با كيفيت مطلوب و مطابق كيفيت نمونه شاهد ارائه شده تزريق نمايد .

2-5-     تزريق كار موظف است كه تيراژ مورد قرارداد را برابر تنوع رنگ ابلاغي شركت تزريق نمايد .

 

ماده6: موارد فورس ماژور

 

                در صورت بروز حالت  فورس ماژور كه عرفاً رفع آن از حيطه شركت و تزريق كار خارج است مقررات اين حالت بر طرفين نافذ خواهد بود  .

 

ماده 7 : حل اختلاف

 

                در صورت بروز اختلاف طرفين اختلاف را با مذاكره حل و فصل خواهند نمود

 

 

 

×       اين قرارداد در 7 ماده و 4 بند در دو نسخه تنظيم و پس از امضاء براي طرفين لازم الاجرا ميباشد .

 

 

 

 

 

 

 

  شركت..........(سهامي .........)                                            خریدار

                                                 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image