به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي

فرم شماره 29

 

«قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان»

نسخه مربوط به:      £ ارزياب                        £  مدير مالي استان                        £  رئيس شوراي پژوهشي استان

اين قرارداد بين دانشگاه پيام‌نور استان ......................................... به نشاني ................................................................................................................................................... كه از اين پس در اين قرارداد دانشگاه ناميده مي‏شود به نمايندگي آقاي/ خانم .................................................... رئيس شوراي پژوهشي استان از يك طرف و آقاي/ خانم ............................................. فرزند ............................... شمارة شناسنامه ............................ صادره از ............................. با مرتبة دانشگاهي ............................... در دانشگاه ................................ به نشاني محل كار ............................................................................................................................................... تلفن محل كار ................................... نشاني منزل‌ ................................................................................... تلفن منزل ............................  تلفن همراه ................................ پست الكترونيكي .............................................................. به عنوان ارزياب براي انجام وظايف زير تنظيم مي‌شود.

ماده 1: موضوع قرارداد

- ارزيابي‌ و ‌بررسي كامل فرم پيشنهاد طرح‌ پژوهشي با عنوان .................................................................................................................................................................

ماده 2: مبلغ قرارداد

- در صورتي كه ارزيابي انجام شده مورد تأييد دانشگاه قرار گيرد, دانشگاه مبلغ به عدد .................................. ريال به حروف ........................................................................................................ ريال در وجه ارزياب پرداخت خواهد نمود

تبصره: كليه حقوق اعم از ماليات, بيمه و نظاير آن به عهده ارزياب بوده و هنگام پرداخت قطعي به ارزياب توسط دانشگاه كسر و به سازمانهاي ذيربط پرداخت خواهد شد.

ماده 3: تعهدات ارزياب

الف ـ ارزيابمتعهد ميشود كه موضوع قرارداد راظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت فرم پيشنهاد طرح پژوهشي انجام و نتيجه را به رئيس شوراي پژوهشي استان ارسال نمايد.

ب ـ در صورتي كه ارزياب عضو دانشگاه پيام نور باشد، متعهد ميگردد كه فعاليت موضوع اين قرارداد را در ساعات خارج از اوقات اداري انجام دهد.

ج ـ ارزياب طرح مكلف است يك نسخه از قرارداد منعقده را براي انجام امور مالياتي حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ صدور قرارداد به حوزه مالياتي مربوط ارسال نمايد.

د ـ ارزياب به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از كار موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي رئيس شوراي پژوهشي استان به غير ندارد.

 اين قرارداد در سه ماده و يك تبصره و در 3 نسخه تنظيم گرديد كه از نظر حقوقي در حكم واحد است.

 

 

 

 

              ارزياب                                        مدير مالي استان                                     رئيس شوراي پژوهشي استان 

نام و نام‌خانوادگي، امضاء و تاريخ             نام و نام‌خانوادگي، امضاء و تاريخ                      نام و نام‌خانوادگي، امضاء و تاريخ

 

 

مشخصات كامل بانكي ارزياب (جهت واريز حق الزحمه)

نام بانك  ..........................................شعبه ................................ شهرستان  ............................ شماره حساب .................................................... كد بانك .......................

تلفن تماس ........................................     نام و نام خانوادگي .............................................                   امضاء

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image