قرارداد خرید 2

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد خرید

 

این قرارداد بین کارخانه .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به شماره ثبت ......... کد اقتصادی ........... به نمایندگی آقای ............فرزند .................. به شماره شناسنامه ......... صادره از ساری خ ................ که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده
می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از خرید نصب سیستم اعلام حریق انبار پاکت با نصب 3 عدد دتکتور به شرح زیر :

الف) سیستم فوق قادر باشد انبار مذکور را که به طول 54 متر و عرض 18 متر با سقف ایرانیت شیب دار که کمترین ارتفاع آن 7 متر و بیشترین ارتفاع آن 10 متر می باشد و دارای دو درب بزرگ است را پوشش دهد .

ب) سیستم اعلام حریق بایستی حساس به دود از نوع smoke Beam Detector بوده و نسبت به گرد و غبار و گازهای متصاعد شده از پاکت های کاغذی و پلی پروپیلن اعلام کاذب نداشته باشد .

ج) سیستم باید از نوع انگلیسی و دارای گارانتی به مدت یک سال باشد .

د) پانل مرکزی سیستم اعلام حریق باید در واحد ایمنی کارخانه که در فاصله حدود 300 متری انبار مذکور می باشد نصب گردد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان انجام موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 90 روز تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل موضوع قرارداد 27540000  ریال به شرح زیر تعیین می گردد :

مبلغ 3590000 ریال بابت دستمزد و مبلغ 23950000 ریال جهت خرید لوازم و قطعات مربوطه طبق فاکتور ارائه شده و معتبر پرداخت خواهد شد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 25% کل مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره .............. عهده بانک ............... شعبه .............. به مبلغ .............. ریال به عنوان علی الحساب از طرف کارفرما  به پیمانکار پرداخت خواهد گردید . چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ علی الحساب با تایید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

4-2- 75% از مبلغ کل قرارداد در هنگام نصب راه اندازی و پس از تأیید ناظر دستگاه نظارت به

پیمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده 5 ) کسورات قانونی

5-1- از مبلغ دستمزد 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

5-2- از فروشنده دستمزد 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ............. عهده بانک ............. شعبه ....... به مبلغ ....... ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از دوره تضمین قرارداد موضوع ماده 5 و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید . چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به پیمانکار اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید و هزینه های آن را به اضافه 25% از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات پیمانکار برداشت خواهد نمود .

ماده 7 ) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )

موضوع قرارداد برای مدت یک سال از تاریخ نصب گارانتی پیمانکار می باشد چنانچه در طول این مدت هرگونه اشکالی در کارکرد موضوع قرارداد پیش اید که ناشی از طراحی یا ساخت باشد و متأثر از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های پیمانکار نباشد ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .

ماده 8 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ..........+ ..........  به عنوان دستگاه نظارت  تعیین می گردد .

ماده 9 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر یک روز تأخیر 1%  ( یک درصد ) ارزش قرارداد کسر می گردد .

ماده 10 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجراء به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 11 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ( سیل , زلزله , آتش سوزی ..... ) قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 12 ) سایر شرایط قرارداد

12-1- کلیه لوازم مورد نیاز جهت نصب دتکتورها در ارتفاع نظیر نردبان و دریل , مته و ..... و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز توسط پیمانکار تأمین گردد .

12-2- در صورتی که جهت نصب دتکتورها نیاز به نصب پایه , ایجاد تغییراتی در استراکچر فلزی سقف انبار و عملیات برشکاری و یا جوشکاری و غیره باشد کارخانه همکاری لازم در این زمینه معمول خواهد نمود .

12-3- کلیه تجهیزات سیستم اعلام حریق که پیمانکار نصب می گردد باید ازنظر تعداد و نوع مارک و کشور سازنده عیناً با موارد عنوان شده در برگ استعلام مطابقت داشته باشد .

12-4- سیستم اعلام حریق نصب شده باید با شرایط جوی چهارفصل سال کارایی لازم را داشته باشد و چنانچه اعلام کاذب و یا تأخیر در اعلام حریق با فصول ایجاد شود پیمانکار ملزم به رفع عیوب مربوط به هزینه شخصی می باشد .

12-5- سیستم شامل دستگاه اعلام حریق میکروپروسسوری 4 زون مارک c-tec ساخت انگلستان به همراه دو عدد باطری 12v و سه عدد دتکتور مارک فایروی انگلستان و آژیر الکترونیکی و شاسی اضطراری ساخت انگلستان می باشد .

12-6- عملیات سیم کشی و لوله گذاری به عهده پیمانکار است و هزینه آن طی فاکتور جداگانه و طبق قیمت واحد ارائه شده که ضمیمه قرارداد می باشد محاسبه و از طرف کارفرما قابل پرداخت می باشد .

12-7- منبع تغذیه تأمین کننده تغذیه لازم برای دتکتورها به نحوی باشد که بتواند افت ولتاژ در مسیر کابل کشی را جبران نماید و تغذیه دتکتورها به اندازه لازم را تأمین نماید . در غیر این صورت از دستگاه تکرار کننه استفاده شده تا سیستم دچار اعلام کاذب نگردد .

12-8- نصب سیستم , سیم کشی و انتخاب کابل به صورت استاندارد باشد .

12-9- سیستم باید تنها نسبت به دود و حریق اعلام آلارم داشته باشد و هرگونه عکس العملی نسبت به پدیده هایی غیر از دود و حریق اعلام کاذب است نباید وجود داشته باشد .

12-10- کلیه مدارک فنی مربوط به بیم دتکتور , دستگاه اعلام حریق میکروپروسسوری , آژیر , شاسی اضطراری و تمامی مدارک و نقشه های الکترونیکی و برقی مربوطه به همراه جداول   سیم کشی و دستورالعمل های استفاده سرویس و نگهداری و عیب یابی سیستم از طرف پیمانکار بایستی ارائه شود .

12-11- حداقل دو نفر از پرسنل کارخانه بایستی در زمینه بهره برداری و  عیب یابی سیستم از طرف پیمانکار آموزش داده شوند .

ماده 13 ) مواد و نسخ

این قرارداد در13 ماده , دو نسخه در محل کارخانه سیمان .................. تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما                                                                                       پیمانکار

مدیرکارخانه ......................                                                                 شرکت دژ الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست قرارداد

هزینه فروش و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق الکترونیکی جهت انبار پاکت , قیمت واحد سیم , کابل , لوله فلزی و اجرات سیم کشی , کابل کشی , به شرح ذیل اعلام می گردد :

1)      سیم افشان 5/1 استاندارد                             یک بسته             50000 ریال

2)      کابل استاندارد شماره 2 (5/1)                       یک متر   1600     ریال

3)      کابل استاندارد شماره 3*(5/1)                      یک متر   2200     ریال

4)      لوله فلزی شماره 11                                    شاخه سه متری     13000   ریال

5)      لوله فلزی شماره 13                                    شاخه سه متری     14000   ریال

6)      سه راه و زانو فلزی درجه

یک شماره 11 و 13                                    یک عدد              4200     ریال

7)      بست لوله فلزی شماره 11 و 13                    یک عدد               200       ریال

8)      نوار چسب                                               یک حلقه                         1500     ریال

1)      رول پلاک                                                یک بسته                         3000     ریال

2)      اجرت سیم کشی شماره 3 و 2 * (5/1)

داخل لوله فلزی از ارتفاع سه متر                    یک متر   400       ریال

3)      اجرت سیم کشی شماره (5/1)                                  

داخل لوله فلزی از ارتفاع 3 الی 6 متر              یک متر 500       ریال

4)      اجرت کابل کشی شماره 3 و2 * (5/1)

روکار تا ارتفاع 3 متر                                               یک متر               3000     ریال

5)      اجرت کابل کشی شماره 3 و 2 * (5/1)

روکار از ارتفاع 3 الی 6 متر                           یک متر   4000     ریال

6)      اجرت لوله کشی فلزی شماره 11 و 13

روکار تا ارتفاع سه متر                                 یک متر   4000 ریال

7)      اجرت لوله کشی فلزی شماره 11 و 13

روکار از ارتفاع 3 الی 6                                یک متر   5000 ریال

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image