به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد خرید 5

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد خرید

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ............. و ............... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به شماره ثبت ...............کد اقتصادی .............. به نمایندگی آقای ................. فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ صادره از شیراز ـ خ ...........که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از خرید 175 عدد کیسه فیلتری به شرح و مشخصات زیر :

1-1-          نوع جنس پلی استر NEEDLEFEL NON WOVEN ( بافته نشده )

1-2-          واحد سطح gr/m2 500

1-3-          هوادهی l/dm2/mIN250 در فشار میلی متر آب (20 mm.w.G)

1-4-          ابعاد کیسه :

-         طول کیسه : الف ) 250 عدد کیسه به طول 2750 میلی متر

-         1500 عدد کیسه به طول 3250 میلی متر

-         قطر پایین 190

-         قطر بالا 130

1-5-          تعداد رینگ میانی 6 عدد جهت طول 3250 میلی متر و 5 عدد طول 27500 میلی متر .

1-6-          اتصال فوقانی رینگ و اتصال تحتانی قیطان .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد 45 روز می باشد . 

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد 107.992.005 ریال به شرح زیر تعیین می گردد :

جهت کیسه از نوع الف موضوع قرارداد از قرار هر عدد 54060 ریال

جهت کیسه از نوع ب موضوع قرارداد از قرار هر عدد 62985 ریال

ماده 4)  نحوه پرداخت

1-4- 025/0 مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره ............. عهده بانک ............... شعبه ................. به مبلغ .................. به عنوان علی الحساب از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید . چک مذکور در پایان دوره تضمین موضوع ماده 6 قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید . 

2-4- 065/0 از مبلغ قرارداد در هنگام تحویل کل کار و پس از تأیید دستگاه نظارت  پرداخت خواهد شد .

3-4- 010/0 مبلغ قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام کار نزد خریدار باقی می ماند و پس از طی دوره تضمین وتأیید کیفی دستگاه نظارت به فروشنده پرداخت خواهد بود .

ماده 5) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره 36452 عهده بانک .............. شعبه ............... به مبلغ ............... ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار تحویل می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد . و چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید در صورت عدم انجام امر خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام و هزینه های آن را محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده پرداخت خواهد نمود .

ماده 6) دوره تضمین قرارداد

از تاریخ تحویل موقت قرارداد به مدت ده ماه تعیین می گردد . 

ماده 7 ) ناظرین قرارداد

از طرف خریدار آقای مهندس .............. و ...............  به عنوان دستگاه نظارت  تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر 2/0 ( دو درصد ) از مبلغ قرارداد به عنوان کسر و چنانچه تأخیر بیش از 15 روز باشد طرف مقابل با اخطار قبلی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . 

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 10) محل شرایط تحویل کالا

محل تحویل موضوع قرارداد کارخانه فروشنده بوده و تهیه وسیله و هزینه های حمل و نقل به عهده خریدار خواهد بود .

ماده 11 ) حل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد ابتداء از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه لازم به مراجع ذیصلاح مراجعه می گردد .

ماده 12) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 13 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 13 ماده و دو نسخه در محل کارخانه .................... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

 

خریدار مدیرکارخانه ......................                                                      فروشنده شرکت ...............

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image