قرارداد درای وال

قرارداد درای وال

 

این قرارداد در تاریخ ...................... مابین شرکت ...................... به نمایندگی ...................... به نشانی ............................... تلفن ...................... که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت ...................... به نمایندگی ...................... و به نشانی ...................... تلفن ...................... که خریدار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن می باشند .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از تأمین مصالح , ساخت , نصب دیوار جداکننده  کناف با سازه  و یک لایه پانل گچی RG از هر سمت با عاق پشم سنگ و تمام وسایل نصب و نوار مربوط مطابق نقشه ها , مشخصات فنی ارائه شده از طرف فروشنده .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- برنامه زمان بندی ارائه شده توسط پیمانکار

2-3- نقشه و مشخصات فنی

2-4- دستورکارهایی که در حین اجرا به پیمانکار ابلاغ می شود .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کلی قرارداد براساس پیشنهاد قیمت فروشنده ...................... ریال می باشد که هیچگونه تعدیلی به این مبلغ تعلق نخواهد گرفت مطابق نرخ نامه ذیل :

صفحات روکش دار گچی RG15-1200-3000mm مترمربعی ...................... ..................... ریال .

سازه گالوانیزه استاد C70 هر متر طول ...................... ...................... ........................................ ریال .

سازه گالوانیزه رانر U70 هر متر طول ...................... ...................... ...................... ................... ریال .

عایق پشم سنگ با روکش کاغذ کرافت به ضخامت 50 میلی متر هر متر مربع ........................... ریال .

پیچ و رول پلاک K6/35 هر عدد ...................... ...................... ...................... ........................... ریال .

میخ و چاشنی هیلتی DX450 هر عدد ...................... ...................... ...................... .................. ریال .

میخ پرچ 4*8 هر عدد ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ریال .

پیچ مخصوص 2/5 کناف ایران هر عدد ...................... ...................... ...................... .................. ریال .

بتونه مخصوص درزگیری کیلویی ...................... ...................... ...................... ............................ ریال .

نوار و درزگیر فایبرگلاس مش هر متر طول ...................... ...................... ................................... ریال .

نوار عایق هر متر طول ...................... ...................... ...................... ...................... ....................... ریال .

چهارچوب فرانسوی هر عدد ...................... ...................... ...................... ...................... ............ ریال .

لولا درب هر عدد ...................... ...................... ...................... ...................... .............................. ریال .

رول بولت K6/45 هر عدد ...................... ...................... ...................... ...................... ............... ریال .

تبصره یک : سطوح بازشو از قبیل دریچه های بازدید , روشنایی , درب و پنجره در موقع متراژ از کل سطح نصب شده کسر نمی گردد . مبنای محاسبه کار انجام شده در قسمت عمود پیشانی از زیر سقف اصلی می باشد .

تبصره دو : قیمت های ارائه شده جهت سطوح ساده و بدون شکستگی ارائه گردیده است و در صورت ارائه پلان و متراژ دقیق قیمت نهایی پروژه اعلام می گردد .

ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضا و دریافت اولین قسط ...................... روز کاری تعیین گردید و فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت ...................... روز ( به استثنای ایام تعطیلات رسمی ) کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به محل تعیین شده از طرف خریدار حمل نماید .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

5-1- 60 درصد از مبلغ قرارداد معادل ....................... ریال به عنوان پیش پرداخت در هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن یک فقره چک به شماره .................. عهده بانک .................. معادل مبلغ پیش پرداخت به عنوان تضمین پیش پرداخت به خریدار ارائه می گردد که در تاریخ خاتمه قرارداد عیناً به فروشنده مسترد می شود .

5-2- 20 درصد از مبلغ قرارداد معادل ....................... ریال پس از حمل کامل تجهیزات به محل خریدار دریافت می گردد .

5-3- 20 درصد از مبلغ قرارداد معادل ....................... ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد , دریافت می گردد و فروشنده معادل 10 درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ....................... ریال جهت حسن انجام کار به خریدار ارائه داده که پس از مدت 30 روز از زمان تحویل و امضاء صورت جلسه اتمام پروژه و رضایت خریدارعیناً به فروشنده مسترد می گردد .

ماده شش ـ تعهدات فروشنده

6-1- فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در مقابل اخذ رسید به نماینده شرکت تحویل نماید .

6-2- فروشنده متعهد است که کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح وکیفیت نمونه ارائه شده و مطابق با مشخصات فنی مندرج در ماده سه قرارداد و استانداردهای قابل قبول به خریدار تحویل نماید .

6-3- فروشنده متعهد می گردد در صورتی که مشمول فورس ماژور موضوع ماده 10 این قرارداد نباشد به ازای هر روز تأخیر معادل ....................... ریال از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تأخیر انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید .

6-4- فروشنده اعلام می دارد که با بازدید از نقشه ها و محل کار , در مورد نحوه اجرای کار و خصوصیات محل و شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطلاعاتی که لازم داشته است آگاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول تعهدات در آن نموده است .

6-5- فروشنده متعهد می گردد با دقت کلیه نقشه ها را رویت نموده و به هنگام اجرای کار چنانچه با اشکال و یا ایرادی برخورد نماید در اسرع وقت کتباً به اطلاع خریدار رسانده و پیگیر رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجرای صحیح موضوع قرارداد خواهد بود .

6-6- فروشنده متعهد می گردد که مورد اجرا را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و استانداردهای قابل قبول در مدت زمان تعیین شده به اتمام رساند .

6-7- تأمین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز , ابزار آلات و مواد اولیه برای اجرای کار تماماً به عهده فروشنده می باشد و خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نیروهای اعزامی فروشنده به مقابل سازمان های ذیربط ندارد .

6-8- کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و بسته بندی از محل کارخانه تا محل پروژه به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار هیچگونه هزینه دیگری به جز مبالغ مندرج در ماده سه این قرارداد را تقبل نخواهد کرد .

6-9- فروشنده می بایستی در تمام مراحل کار رأساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید خریدار نیز باشد حضور داشته باشد .

6-10- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نمایند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

6-11- فروشنده موظف می باشد کلیه اجناس و لواز مصرفی را مطابق با نظر وتأیید نماینده خریدار تهیه و از بکار بردن لوازم و تجهیزات درجه 2 و مغایر با استانداردهای روز پرهیز نماید .

ماده هفت ـ تعهدات خریدار

7-1- خریدار متعهد است کلیه پرداخت ها را در رأس موعد مقرر در ماده 6 قرارداد پرداخت نماید . در غیر این صورت فروشنده می تواند از اجرای مرحله بعدی تا دریافت وجه معوقه مرحله قبل خودداری نماید و به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ....................... ریال جریمه تعلق و به مبلغ قرارداد اضافه و معادل زمان تأخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد .

7-2- خریدار مکلف است محل اجرای سفارش ساخت را جهت انجام عملیات موضوع قرارداد آماده و تحویل فروشنده نماید ودر صورت وجود نواقص یا موانع احتمالی نسبت به رفع نواقص و موانع اقدام نماید .

7-3- خریدار متعهد می گردد طی مدت 2 روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیری مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویل آن اقدام نماید .

7-4- خریدار متعهد می گردد به موقع جهت بازرسی وتحویل اقلام پس از اعلام فروشنده اقدام نماید .

7-5- طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمالی و برحسب یک برنامه زمان بندی خریدار متعهد می گردد طبق این برنامه زمان بندی , نواقص موجود در محل پروژه را برطرف نماید .

7-6- مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح , قطعات و تجهیزات تحویلی به عهده خریدار می باشد . بدیهی است هرگونه خسارت و ضرر و زیان احتمالی وارده از عهده فروشنده ساقط می باشد .

7-7- چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد و این امر باعث تأخیر اجرای کار شود و یا اینکه فروشنده در حین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجرای سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تأخیر در اجرای کار گردد , ایام وقفه و یا تأخیر به مدت قرارداد اضافه شده و در هر حال ایام مزبور نباید بیش از 5 روز باشد . تشخیص آماده نبودن محل یا وجود مانع در محل اجرای پروژه با ذکر دلیل موجه و اعلام کتبی از طرف فروشنده به خریدار می باشد .

ماده هشت ـ گارانتی و خدمات پس از فروش

8-1- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت یک سال تحت گارانتی فروشنده می باشد . گارانتی فوق مشمول خسارت های وارده توسط خریدار نمی باشد .

8-2- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت سه سال از خدمات پس از فروش فروشنده بهره مند می باشند .

ماده نه ـ فورس ماژور ( حوادث قهری و غیرمترقبه )

9-1- چنانچه بهر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ , زلزله , سیل و ...... انجام بخش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد , با توافق کتبی طرفین می توان به مدت قرارداد اضافه و یا حسب مورد قرارداد را فسخ نمود . قابل ذکر است در صورت فسخ قرارداد کلیه کارهایی که تا تاریخ فسخ قرارداد توسط فروشنده انجام گردیده محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد شد .

تبصره : هرگاه به علل فوق الذکر و سایر عللی که خارج از حیطه اختیار هریک از طرفین قرارداد است , خریدار و فروشنده نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و طرفین قرارداد در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت .

9-2-  در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر مواد و یا شرایط نحوه اجرا و انجام قرارداد مراتب ابتدا از طریق توافق فی مابین و در صورت عدم حصول نتیجه , نظر داور مرضی الطرفین و در نهایت رأی مراجع قضایی نافذ خواهد بود .

9-3- در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از امضا و قبل و یا پس از ارسال مصالح خریدار موظف به جبران کلیه ضرر و زیان فروشنده شامل هزینه های طراحی و برداشت و  برش های مصالح پروژه می باشد .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و سه تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم و در تاریخ ....................... امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه حکم واحد را دارد .

فروشنده                                                  خریدار

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image