قرارداد فروش 3

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد فروش

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان ................ به شماره ثبت ................ محل ثبت اصفهان دارای کد اقتصادی ................ به نمایندگی آقایان  ......... و ....... به نشانی اصفهان ـ کیلومتر 24 اتوبان آهن ـ جاده اقتصادی سیمان ................ که از این منبعد فروشنده  نامیده می شود از یک سو و کارخانه  سیمان ................ به شماره ثبت ................ محل ثبت تهران دارای کد اقتصادی ..................به نمایندگی آقایان .......... و .......... به نشانی شیراز , بلوار ............. کارخانه سیمان  ................ که از این پس خریدار نامیده می شود از سوی  دیگر قرارداد زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارتست از فروش و تحویل مقدار تقریبی 20.000 ( بیست هزار تن ) کلینر از محل دپوی موجود در محل معدن کارخانه فروشنده به مقصد کارخانه سیمان ............ واقع در شیراز که به رویت خریدار رسیده و از کم و کیف آن اطلاع دارد .

تبصره 1 : میزان قرارداد با توافق طرفین قابل افزایش می باشد .

تبصره 2 : بارگیری و حمل موضوع قرارداد به عهده فروشنده می باشد .

تبصره 3 : مقدار حمل روزانه حدودد 200 تن می باشد .

تبصره 4 : تخلیه موضوع ماده یک در مقصد به عهده خریدار می باشد .

تبصره 5 : در صورت بروز مشکل کلینکر تحویل تا رفع اشکال متوقف خواهد شد . 

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت اجرای تعهدات موضوع ماده یک چهارماه از تاریخ مبادله قرارداد می باشد .

ماده 3) مبلغ قرارداد

بهای فروش کلینکر تحویل در کارخانه سیمان ............... از قرار هر تن 118.000 ( یکصد و هیجده هزار ) ریال جمعاً برای مقدار 20000 تن بالغ بر 2.360.000.000 ریال ( شامل بهاء کلینکر به اضافه هزینه حمل ) می باشد .

ماده 4) دریافت وجه قرارداد

دریافت 050/0 وجه موضوع ماده یک قرارداد به مبلغ 1.180.000.000 ریال نقداً و قبل از حمل کالا صورت خواهد گرفت و بقیه طی دو مرحله به شرح زیر :

مرحله اول : هنگام شروع بارگیری 050/0 باقیمانده به مبلغ 590.000.000 ریال .

مرحله دوم : هنگام شروع بارگیری 025/0 نهایی به مبلغ 590.000.000 ریال .

تبصره 1ـ پرداخت کرایه کامیون های حامل کلینکرهای ارسالی مطابق بارنامه رسمی صادره توسط شرکت خریدار در مقصد پرداخت و مجموع مبالغ کرایه های ماهیانه از طلب سیمان ....... کسر و باقیمانده مبلغ چک مطابق ماده چهار در وجه فروشنده صادر می گردد .

تبصره 2 ـ شرکت خریدار می تواند در هر زمان ممکن ( در مدت قرارداد ) از محموله های ارسالی نمونه برداری نماید .

ماده 5) سایر شرایط

1-5) فروشنده تعهد می نماید کلیه کلینرهای تحویلی به خریدار از کلینکرهایی باشد که در موقع عقد قرارداد به رویت و تأیید خریدار رسیده باشد .

2-5) فروشنده متعهد می گردد آمار کلینکر ارسالی به کارخانه خریدار را برای وی بطور هفتگی و ماهیانه ارسال نماید . 

ماده 6 ) حوادث قهری و غیرمترقبه ( فورس ماژور )

بطور کلی هرگونه حادثه ای که رفع آن از حیطه قدرت خریدار و یا فروشنده خارج باشد فورس ماژور نامیده می شود و طرفین قرارداد در شرایط بروز فورس ماژور تابع قوانین آن می باشند . چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامید ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد.

ماده 7 ) حل اختلاف

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مواد این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق انتخاب حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .

ماده 8 ) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در 8 ماده  و هفت تبصره و طی  سه نسخه که هریک حکم واحد و دارای ارزش یکسان می باشند تنظیم و به امضاء طرفین برسد .

خریدار کارخانه  ................                                       فروشنده شرکت سیمان ................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image