به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد فروش 4

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد فروش

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ............. و ............... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ........... فرزند .................. شماره شناسنامه ................ صادره از .......... به آدرس تهران .............. کوچه ............. تلفن .............. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از فروش 500 عدد کیسه فیلتری به شرح و مشخصات زیر :

1-1-          نوع جنس پلی استر NEEDLEFEL NON WOVEN ( بافته نشده )

1-2-   واحد سطح gr/m2 500

3-1- هوادهی l/dm2/mIN250 در فشار میلی متر آب (20 mm.w.G)

4-1-          ابعاد کیسه :

-         طول کیسه 2750 میلی متر

-         قطر پایین 190

-         قطر بالا 130

5-1-          تعداد رینگ میانی 6 عدد .

6-1-          اتصال فوقانی رینگ و اتصال تحتانی قیطان .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان موضوع ماده 1 تحویل 30 روز پس از امضاء قرارداد و پرداخت علی الحساب خواهد بود . 

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به ازاء هر عدد کیسه فیلتر 54060 ریال برابر با 27030000 ریال می باشد ( به مبلغ قرارداد 1% به عنوان بسته بندی و 1% عوارض شهرداری افزوده شده است ) .

ماده 4)  نحوه پرداخت

1-4- 25% مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره ............. عهده بانک ............... شعبه ................. به مبلغ .................. به عنوان علی الحساب از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید . چک مذکور در پایان دوره تضمین موضوع ماده 6 قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید . 

2-4- 65%  از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل کل کار و پس از تأیید دستگاه نظارت  پرداخت خواهد شد .

3-4- 10%  مبلغ کل قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام کار پس از طی دوره تضمین موضوع ماده 6 و تأیید کیفی ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد گردید .

ماده 5) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره ........... عهده بانک .............. شعبه ............... به مبلغ ............... ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار تسلیم می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد . و چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات و یا جایگزینی کیسه های معیوب با 
کیسه های سالم مورد تأیید ناظر اقدام نماید در صورت عدم انجام امر خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام و هزینه های آن را محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده پرداخت خواهد نمود .

ماده 6) دوره تضمین قرارداد

از تاریخ تحویل موقت قرارداد به مدت ده ماه تعیین می گردد . 

ماده 7 ) ناظرین قرارداد

از طرف خریدار آقای مهندس .............. و ...............  به عنوان ناظرین قرارداد تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر 2%  ( دو درصد ) از مبلغ قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از 15 روز باشد طرف مقابل با اخطار قبلی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . 

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 10) محل شرایط تحویل کالا

محل تحویل موضوع قرارداد کارخانه فروشنده بوده و تهیه وسیله و هزینه های حمل و نقل به عهده خریدار خواهد بود .

ماده 11 ) حل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد ابتداء از طریق ارجاع به داوری سعی در حل اختلاف خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه لازم به مراجعه ذیصلاح مراجعه می گردد .

ماده 12) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 13 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 13 ماده و یک تبصره و دو نسخه در محل کارخانه .................... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد     می باشد .

 

 

  خریدار

مدیرکارخانه سیمان ......................                                                       فروشنده شرکت ...............

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image