قرارداد فروش قطعه

 

بنام خدا

قرارداد فروش قطعه

 

اين قرارداد بين شركت ………………… به نشاني ………………………… و تلفنهاي 8906446 و 8908851 و به نمايندگي آقايان ………………. به سمت رئيس هيئت مديره و ……………………. به سمت مدير عامل كه در اين قرارداد اختصاراً خريدار ناميده ميشود از يكطرف و شركت…………………..به آدرس…………………………………… با شماره تلفن …………………………. به نمايندگي آقاي ………………كه در اين قرارداد اختصاراً فروشنده ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح مفاد مندرج در ذيل منعقد ميگردد.

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

عبارتست از فروش 000/10 عدد (ده هزار عدد) قاب پشت مانيتور 17 اينچ مدل D730 با مواد ABS برابر نمونه شاهد ارائه شده توسط خريدار .

 

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت قرارداد يك ماه تعيين ميگردد.

 

ماده 3 : مبلغ قرارداد

ارزش فروش هر عدد ازموضوع قرارداد 8000 ريال(هشت هزار ريال)  تعيين ميگردد.

 

 

ماده 4 : تعهدات فروشنده

الف- فروشنده متعهد مي گردد كه موضوع قرارداد را برابر نمونه شاهد تاييد شده و باكيفيت مطلوب توليد و تحويل نمايد.

 

 

 

ب- با توجه به اينكه قالب موضوع قرارداد بطور اماني به فروشنده تحويل گرديده است, فروشنده متعهد مي گردد در حفظ و نگهداري آن مساعي لازم را مبذول و جبران خسارتهاي ناشي از بي دقتي در امر توليد به عهده فروشنده خواهد بود.

پ- كليه عوارض و حقوق دولتي به عهده فروشنده خواهد بود.

 

 

ماده 5 : تعهدات خريدار

الف- خريدار متعهد ميگردد به ازا تحويل 50% تيراژ مورد قرارداد هزينه مربوطه را با دريافت صورتحساب, به فروشنده پرداخت نمايد.

ب- مواد اوليه پليمري جهت توليد قطعه مذكور توسط خريدار به فروشنده تحويل داده خواهد شد.

 

 

ماده 6 : بسته بندي و حمل

الف- اقلام توليد شده برابر طرح بسته بندي ابلاغ شده خريدار و با دريافت كارتن و نايلون از خريدار بسته بندي خواهد شد و هزينه حمل از محل كارخانه فروشنده تا مقصد تعيين شده توسط خريدار به عهده  خريدار خواهد بود.

 

 

ماده 7 : حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرا يا استنباط از مواد اين قرارداد و يا تفسير مفاد آن موضوع اختلاف ابتدا از طريق مذاكره اصلاحي حل و فصل ميگردد و در صورت عدم حل و فصل, اختلاف به داوري ارجاع خواهد شد.

اين قرارداد در 7 ماده و 3 بند در دو نسخه تنظيم كه پس از امضا طرفين حكم واحد را دارا بوده و براي طرفين معتبر مي باشد.

 

 

 

شركت           ………………                                            شركت ………..

        

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image