به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد فروش نرم افزار تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي

به نام خدا

 

قرارداد فروش نرم افزار تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي

 

اين قرارداد مابين شركت  ……………… كه دراين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقا / خانم .................................و به آدرس قانوني .............................................................از يك طرف و شركت  ................................ كه در اين قرارداد پيمانكار ناميده ميشود ، به شماره ثبت ....................  به نمايندگي آقا / خانم ................................... به آدرس قانوني .................................................................................... در زمينه تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي …………………………………..به شرح ذيل منعقد مي گردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد:

 اجراي تحليل ، طراحي وكدنويسي ……………………………….  شامل عناوين و ضرايب وزني ذيل:

 

رديف

شرح كار

ضرايب وزني

1

تجزيه و تحليل سيستم

30%

2

مستند سازي                                                                                             

10%

3

طراحي سيستم از نظر:طراحي بانكها ،Database ، طراحي فرمها ،طراحي گزارشات و ...)

20%

4

كد نويسي و تهيه نرم افزار

30%

5

تست و پياده سازي

10%

جدول (1-1)

ماده2- مدت قرارداد:

پيمانكار ميبايستي درمدت زمان 18 ماه ازتاريخ امضاي قرارداد و دريافت پيش پرداخت ، سيستم طراحي ………………………. را تكميل و تحويل نمايد وطي 6 ماه، پس از انجام پروژه نسخه  نهايي را تحويل كارفرما نمايد.

 

رديف

شرح كار

زمان(روز)

1

تجزيه و تحليل سيستم

135

2

مستند سازي

45

3

طراحي سيستم از نظر:طراحي بانكها ،Database ، طراحي فرمها ،طراحي گزارشات و ...)

90

4

كد نويسي و تهيه نرم افزار

135

5

تست و پياده سازي

45

جدول (1-2)

 

تبصره 1 - دوره ضمانت  قرارداد به مدت يك سال پس از خاتمه آن مي باشد . در اثناي اين دوره چنانچه عيب و ايرادي در كاركرد صحيح نرم افزار مشاهده شود پيمانكار موظف است پس از ابلاغ كتبي از طرف نماينده كارفرما ، معايب به هزينه خود پيمانكار مرتفع گردد .

 

ماده 3- مبلغ قرارداد :

 

1-3- مبلغ كل قرارداد  50.000.000  ريال مي باشد كه مطابق قرارداد به صورت زير به  پيمانكار پرداخت ميشود :

الف)  پرداخت 20% از مبلغ كل قرار داد به عنوان پيش پرداخت در قبال دريافت ضماننامه معتبر بانكي  به مبلغ كل قرارداد ، پس از امضاي قرار داد .

ب) پرداخت 30% مبلغ كل قرارداد پس از انجام و اتمام مراحل 1، 2 و 3  جدول (1-1) از ماده 1 قرار داد و تائيد نماينده كارفرما و ناظر پروژه و با ارائه مستندات ممهور به مهر شركت.

ج) پرداخت 50% مبلغ كل قرارداد پس از اتمام مراحل 4و 5 از جدول (1-1) از ماده 1 قرارداد و تائيد نماينده كارفرما و ناظر پروژه و با ارائه مستندات ممهور به مهر شركت و آموزش كامل نرم افزار .

د) در كليه پرداختها معادل 10% از مبلغ متعلقه به هر مرحله بابت ضمانت حسن انجام كار كسر و پس از اتمام دوره تضمين در صورت تاييد كارفرما و ناظر پروژه نسبت به كميت و كيفيت اجراي موضوع قرارداد به پيمانكار  پرداخت مي گردد.

2-3- در صورتيكه به هردليل هريك از آيتمهاي پنج گانه موضوع قراردادحذف شود ، به نسبت ضريب وزني تعيين شده (ماده 1) از مبلغ كل قرارداد كسر مي گردد.

 

ماده 4- كسورات قانوني :

 

كليه كسورات قانوني ، حق بيمه و ماليات بر عهده پيمانكار  مي باشد.

 

ماده 5- تعهدات كارفرما:

 

1-5- كار فرما متعهد مي شود، كليه عناوين،قطعات نمونه، نقشه ها ،اندازه ها ، مدل ها ، تصاوير و... مورد نياز پيمانكار را تا حداكثر 2 ماه  تحويل نمايد .

تبصره 1- در صورت عدم تحويل به موقع موارد مورد درخواست توسط كارفرما، معادل تاخير بوجود آمده به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

2-5- طرحهاي پيوست قرارداد مبناي عمل پيمانكار جهت انجام موضوع قرارداد خواهد بود و كارفرما مي تواند با توافق پيمانكار در طول اجراي موضوع قرارداد مفاد عملياتي قرارداد را تغيير دهد.

3-5- كارفرما پس از حداكثر 2 ماه  از ارائه سيستم طراحي …………………..توسط پيمانكار مي بايست، مراتب تأييد يا تغيير محتوا را به پيمانكار اعلام كند.

4-5-كارفرما متعهد ميشود کليه مبالغ قراداد را بر طبق مفاد مندرج در بندهاي 4 گانهء ماده 3 پرداخت نمايد . 

 

ماده 6- تعهدات پيمانكار:

 

1-6- پيمانكار  متعهد ميگردد به محض دريافتپيش پرداخت از طرف كارفرما مطابق با بند الف از ماده 3 نسبت به شروع كار مطابق با موضوع قرارداد اقدام نمايد .

2-6- پيمانكار متعهد ميگردد چنانچه نتواند در زمان مقررمطابق با مندرجات جدول زمانبندي 1-2 از ماده 2 قرارداد نسبت به تحويل موضوع قرارداد به كارفرما ، اقدام نمايد و كارفرما كليه تعهدات خود را به انجام رسانده باشد ، كليه خسارت وارده را به كارفرما پرداخت نمايد.

 

ماده 7- ناظر پروژه:

 

شرکت ........................................ به عنوان ناظر بر اجرای دقيق پروژه ميباشد و کليه پرداختها منوط بر تاييد ناظر می باشد.

 

ماده 8 شرايط فسخ قرارداد :

 

چنانچه پيمانكار به هر دليل از انجام مفاد اين قرارداد كوتاهي كند  و يا در انجام تعهدات خود تاحد تعليق قرارداد به مدت 105 روز تاخير نمايد و يا كيفيت موضوع قرارداد در هر مرحله از انجام آن مورد تاييد نماينده ،  ناظر پروژه  و متخصصين فني از طرف كارفرما قرار نگيرد، كارفرما ضمن اعلام فسخ يكطرفه ، كليه خسارات وارده را از مجري مطالبه نموده و مجري متعهد و ملزم به پرداخت وجوه دريافتي و جبران خسارت بر طبق نظر كارشناسان فني كه توسط مراجع حقوقي ذيصلاح تعيين مي شوند ، ميباشد  و در اينصورت كارفرما مي تواند ضمانتنامه هاي  پيمانكار را بصورت جزئي و كلي  ضبط و وصول نمايد  و در صورت كافي نبودن مبالغ آن  به هر طريق ممكن از كليه اموال و دارائيهاي پيمانكار  استيفاء حق نمايد.    

 

ماده 9 حل اختلاف :

 

در صورت بروز اختلاف احتمالي مابين طرفين قرارداد در صورت لاينحل بودن مشكل از  طريق گفتگو و مذاكره ، مشكل بوجود آمده  از طريق مراجع حقوقي ذيصلاح قابل رسيدگي خواهد بود. 

 

ماده 10- منع از افشاء اطلاعات :

 

افشاء اطلاعات طرح ها ، اندازه و مدلها ،  اسناد و  مدارك قرارداد و همچنين هر گونه اطلاعاتي كه پيمانكار در مدت اجراي قرارداد از كارفرما كسب ميكند ، ممنوع ميباشد و در صورت افشاء آن ها پيمانكار مسئول است وبايد  خسارات وارده به كارفرما را مطابق ميل  كارفرما جبران نمايد .

 

ماده 11حوادث  قهريه و غير مترقبه  :

 

در صورت  وقوع هرگونه حوادث غير مترقبه از قبيل سيل ، زلزله ، آتش سوزي  و غيره كه مستقيم و غير مستقيم در عدم اجراي اين قرارداد تاثير گذار باشد، تعهدات طرفين تا مرتفع شدن واقعه ، معلق ميماند و پس از رفع تعليق ، مفاد قرارداد كماكان به اجرا در آمده  و طرفين نسبت به آن متعهد خواهند بود و در صورت مرتفع نشدن مشكل ، قرارداد خود به خود فسخ ميگردد .

 

ماده 12 - مشخصات فني نرم افزار  :

 

1-12- کليه مراحل تحليل و طراحی با استفاده از UML (با ارائه Use Case)صورت پذيرد.

2-12- نرم افزار هاي ذكر شده به صورت Win Base و Web Base اجرا شده و دسترسي آنرا  از داخل به  راحتي امكانپذير مي سازد و از خارج با رعايت مسائل امنيتي فقط كاربران مجاز ميتوانند براساس نوع دسترسي از بخشي يا تمامي امكانات نرم افزار استفاده كنند .

3-12- تكنولوژي لازم براي اجراي اين پروژه ويژوال C  پيشنهاد ميشود كه در بستر Windows قابل توسعه  ميباشد و نيازهاي نرم افزار مورد درخواست را تأمين مي كند .

4-12- نرم افزار تحت شبكه با تعداد كاربر نامحدود ارائه ميشود .

5-12-  پايگاه داده نرم افزار Oracle   پيشنهاد مي شود زيرا اين Data Base   قابليت ذخيره سازي اطلاعات در سطح وسيع (گرافيكي و ...) را دارا بوده و از سرعت قابل قبولي جهت استفاده كاربران برخواردار است وو براحتي تحت شبكه كار ميكند ، ضمنا قابليت هايي نظير عمليات Backup   و Restor و... را دارا ميباشد .

 

ماده 13- محل تحويل نرم افزار :

 

محل تحويل نرم افزار در محل شركت ايران خودرو ميباشد كه توسط آن شركت مشخص ميشود .

 

اين قرارداد  در تاريخ -------------  در4 برگه ،  13 ماده و 2 تبصره در دونسخه كه هر كدام حكم واحد را دارد تهيه و تنظيم شده و در اختيار طرفين قرار گرفته است .

 

 

مهر و امضاء نماينده شركت                                                   مهرو امضاء نماينده شركت

            -------------                                                                             

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image