قرارداد فرهنگی و تفریحی

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد فرهنگی و تفریحی

 

این قرارداد بین کارخانه ............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. از یک طرف که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و آژانس خدماتی و جهانگردی ارمغان به نمایندگی آقای .................. فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ صادره از تهران خ ......... که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

اجرای اردوی یک روزه فرهنگی و تفریحی جهت پرسنل کارخانه .................

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ 6/4/80 لغایت 30/7/80  تعیین می گردد .  

تبصره 1 : در صورت توافق طرفین در پایان قرارداد , مدت قرارداد قابل تمدید می باشد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

به ازاء هر نفر شرکت کننده در اردو مبلغ 40000 ریال به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره 2 : در هر نوبت اردو حداکثر نفرات اعزامی 45 نفر می باشد .

تبصره 3 : پیمانکار با ارائه فاکتور رسمی و معتبر به دستگاه نظارت اقدام , و کارفرما پس از تأیید فاکتور بوسیله دستگاه نظارت اقدام به پرداخت می نماید .

ماده 4 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس 1 و 2   به عنوان دستگاه نظارت  تعیین می گردند .

ماده 5) تعهدات کارفرما

5-1-          هماهنگی لازم با آژانس مربوطه جهت اجرای برنامه در تاریخ های که توسط کارفرما مشخص می گردد .

5-2-          خرید شیرینی و بستنی به تعداد افراد اعزام شده به اردو

5-3-     در صورت عدم اجرای اردو به دلائل خاص ( مسائل پیش بینی نشده ) کارفرما 
می بایستی مراتب را حداقل 24 ساعت زودتر به اطلاع پیمانکار برساند , در غیر این صورت کل هزینه اردوی مذکور از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده 6) تعهدات پیمانکار

6-1-           تأمین اتوبوس به عهده پیمانکار می باشد .

6-2-          تهیه صبحانه نهار و پذیرایی ( شامل نان , پنیر , خیار , گوجه فرنگی , هندوانه , نوشابه , چای و زرشک پلو با مرغ)

6-3-          تأمین نیرو و ابزار لازم جهت آشپزی و پذیرایی از شرکت کنندگان در اردو .

ماده 7) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ............... عهده بانک ............ شعبه ............ به مبلغ ............... ریال صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

طرفین مجاز خواهند بود با اعلام قبلی و به صورت مکتوب نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .

ماده 9 ) حکمیت و داوری ( حل اختلاف )

در صورت بروز اختلاف هرگونه اختلاف نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان ......... به عنوان مرجع رسیدگی و حل اختلاف انتخاب گردیده و حکم آن سازمان برای طرفین قابل اجراء است .

ماده 10 ) مفاد قراداد

این قرارداد در 10 ماده و سه تبصره و دو نسخه در محل کارخانه ................. تنظیم گردیده که  هر کدام از نسخ حکم دارای واحد می باشد .

 

کارفرما مدیر کارخانه ......................                                                     پیمانکار.......................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image