به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد كار معين و مدت محدود

باسمه تعالي                                              تاريخ

قرارداد كار معين و مدت محدود

 

 

         اين قرار داد بر اساس مفاد ماده يك آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مصوبه شماره 3699/ت36933 مورخ 13/4/83 هيأت محترم وزيران بين دهياري ..................................... بخش ........................ شهرستان ............ كه در اين قرارداد به اختصار «كارفرما» ناميده مي شود و آقاي ....................... فرزند ....................... داراي شمار ه شناسنامه ............... صادره از ........................ ساكن : .................................................................................. تلفن .....................................  به عنوان «طرف قرارداد» منعقد مي‌گردد0

تبصره : اين قرارداد جهت كار معين با مدت محدود و با توجه به بند (و) از ماده 10 قانون كار و مفاد ماده 4 آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور بين طرفين تنظيم گرديده است0

ماده 1 : مدت قرارداد و محل كار

      مدت اين قرارداد 89 روز است كه شروع آن از تاريخ................................... و پايان آن تاريخ .............................. مي‌باشد كه با توافق طرفين و در صورت نياز كارفرما قابل تمديد است و محل انجام كار واقع در دهياري .......................
بخش ................. شهرستان .................... مي‌باشد0 بديهي است در صورت نياز به حضور در خارج از محل كار بر اساس مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.

ماده 2: موضوع قرارداد

     انجام خدمات در دهياري ............................... با عنوان ..........................  و به صورت تمام/پاره  وقت مي باشد و
 آقاي ............................................  متعهد است كه وظايف محوله ر ا با رعايت ضوابط و مقررات انجام دهد0

ماده 3 : ساعات كار

ساعات كار طرف قرارداد تمام/پاره  وقت معادل          ساعت كار در هفته مي باشد و در صورت انجام كار اضافي طبق قانون كار، اضافه كار به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد0

ماده 4: حق السعي

4-1- دستمزد  ماهيانه ............................... ريال              4-2- كمك هزينه مسكن (ماهانه)                 ريال

4-3- كمك عائله مندي (ماهانه) ...............  ريال            4-4- وجه بن و خوار و بار :                  ريال

تبصره: كليه پرداخت هاي فوق الذكر بر اساس مقررات قانون كار پس از كسر  ماليات و كسورات مربوط به حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير كسورات قانوني، از طرف كارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد0

ماده 5: طرف قرارداد در مدتي كه براي كارفرما كار مي كند حق استفاده از تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاقي ساليانه را بر اساس مقررات قانون كار دارد0

ماده 6: در پايان قرارداد طرف قرارداد، هيج ادعايي در مورد ادامه همكاري نداشته و سنوات خدمت ايشان بر اساس ماده 24 قانون كار قابل پرداخت مي باشد0

ماده 7: طرف قرارداد با دريافت مبالغ مذكور هرگونه ادعاي بعدي در مورد دريافت مزاياي پايان قرارداد كار را  از خود سلب مي نمايد0

ماده 8: اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد بدواً از طريق سازش بين طرفين حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار حل و فصل خواهد شد0

ماده 9 : ساير مواردي كه در اين قرارداد مسكوت مانده،  بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود0

اين قرارداد در نه ماده و دو تبصره در تاريخ                   تنظيم و به امضاء طرفين رسيد0

 

            طرف قرارداد                                         مسئول امور مالي دهياري                     كارفرما:  دهياري 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image