به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد مراکز خدمات درمانی

قرارداد مراکز خدمات درمانی

این قرارداد براساس مفاد ماده 10و 190 به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ ........................ بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده1:طرفین قرارداد

1-1: سایت آسو به نشانی اینترنتی www.asooshop.com  که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می شود.

2-1: مرکز خدمات درمانی ...............................  دارای مجوز شماره.............................از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، به نشانی ............................................................................................و به مدیریت  .............................................. که در این قرارداد به اختصار درمانگاه خوانده می شود.    

ماده2: موضوع و اهداف قرارداد

1-2: همکاری و مساعدت طرفین در جهت بهینه سازی درمان و خدمات پزشکی و نیز اتخاذ سیاست های مشترک جهت دستیابی به بالاترین معدل کاری که بر این اساس سایت آسو متعهد به معرفی اعضاء خود به منظور مورد پذیرش قرار گرفتن افراد معرفی شده توسط درمانگاه جهت درمان می باشد. درمانگاه نیز با در نظر گرفتن تخفیف های ویژه که شرح آن در پیوست (1) آمده است از اعضاء معرفی شده توسط سایت آسو پذیرش بعمل می آورد.

ماده 3: مدت قرارداد

1-3: مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ امضاء سه سال تمام می باشد که در صورت تراضی طرفین این مدت قابل تغییر است.

ماده4: تعهدات شرکت:

1-4: حمایت بی شائبه از سیاست های درمانی، پزشکی و رقابتی آموزشگاه در حیطه توافقات طرفین .

2-4: اقدام فعالانه درمانگاه (طرف دوم) جهت پذیرش بیماران و مراجعان و تقویت موضوع قرارداد با استفاده از تمامی امکانات.  

ماده5: تعهدات درمانگاه

1-5: درمانگاه متعهد است از تمامی اعضاء معرفی شده توسط سایت آسو پذیرش بعمل آورد. چنانچه به هر دلیلی قادر به انجام تعهدات خود نشد،موظف است حداکثر در 24 ساعت مراتب را سریعا و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به سایت آسو اعلام دارد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .

2-5: بهای خدمات درمانی باید بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت و آموزش پزشکی باشد و درمانگاه حق وضع قیمت هایی بالاتر از تعرفه ها ی قانونی را نخواهد داشت.

 تبصره: در مورد خاص توافق مکتوب طرفین ملاک تصمیم گیری است.

3-5: اعضاء معرفی شده توسط سایت آسو طبق توافق به عمل آمده فی ما بین طرفین از تخفیفات درمانی و پزشکی مربوطه بهره مند خواهند بود.

4-5: چنانچه متخصصان، و یا فضای پذیرش و درمان مورد اعتراض اکثر مراجعان قرار بگیرد، مسئولین درمانگاه موظف به تشکیل جلسه ای جهت بر طرف کردن مساله در اسرع وقت می باشند.سایت آسو می تواند نماینده ای در جلسه فوق داشته باشد تا از روند حل مساله مطلع گردد.

5-5: تعداد معرفی شدگان توسط سایت آسو که شامل نام و نام خانوادگی ایشان و سایر اطلاعات دیگرمی باشد در اختیار درمانگاه قرار می گیرد. قرارداد حاضر در دسته اسناد طبقه بندی شده سایت قراردارد بدیهی است سوءاستفاده از این اطلاعات با توجه به میزان اثرگذاری آن بر منافع شرکت قابل پیگرد است .

ماده6:شروط

1-6: هرگونه تغییر در جدول کیفیت و کمیت خدمات ، پزشکان و متخصصان که در بهای خدمات و در صد تخفیف و یا ... اثر گذار باشد باید ابتدا به اطلاع سایت آسو برسد و در صورت توافق تغییرات روی سایت قرار بگیرد.

2-6: تبلیغات و بازاریابی در مورد خدمات متفرقه درمانگاه با درصد مورد توافقی تخفیف توسط سایــــت انجام می پذیرد.

ماده7: فسخ قرارداد

1-7: تخلف هر کدام از طرفین در ایفای تعهد ات اصلی و مبنایی چنانچه اثبات گردد موجبات فسخ قرارداد حاضر را فراهم می سازد که در این صورت کلیه دیون و تعهدات حال می گردد و جز در مورد مذکور طرفین حق اعمال هرگونه خیار فسخ را از خود اسقاط می نمایند.

2-7: اقاله قرارداد جز در مورد پایان آن، تنها از طریق تراضی طرفین ممکن می باشد.

ماده8:نسخ و پیوست ها

1-8: این قرارداد در دو نسخه هشت ماده و به انضمام یک پیوست در مورخ ............... منعقد گردید و هر دو نسخه در حکم واحد است.

 

 

نماینده سایت آسو                                                                 مدیردرمانگاه

                                        ......................................                                                                             ......................................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image