قرارداد مشاوره

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد مشاوره

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ............... با نمایندگی ............... ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به نشانی شیراز , کیلومتر ............... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............... فرزند ............... به آدرس شیراز , خیابان ایمان شمالی , خیابان شهید رمضانی , که در این قرارداد اختصار مشاوره نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی  کارخانه براساس خدمات شرح خدمات قرارداد .

ماده 2 ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :

1-2- همکاری در تهیه طرح های مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه .

2-2- ............... پیش نویس شرایط مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی کارخانه .

3-2- نظارت و پیگیری مراحل اجرایی طرح های مقدماتی که شامل قراردادهای پیمانکاران ذیربط می گردد .

4-2- مشاوره با امور اداری طرح های مقطعی و کوتاه مدت جهت بالا بردن ضریب حفاظتی کارخانه .

ماده 3) مدت قرارداد

مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 2 از تاریخ 1/4/79 به مدت یک ماه تعیین می گردد.

ماده 4) ناظر قرارداد

ناظر قرارداد آقای ............... مدیر امور اداری و انجام امورات مشاوره با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .

ماده 5) حق الزحمه

حق الزحمه این قرارداد مبلغ 200000 ریال می باشد .

تبصره 1 ـ کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد .

تبصره 2ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ 200000 ریال به مشاوره پرداخت می گردد .

ماده 6) تعهدات کارفرما

هزینه های مربوط به تحریر , تکثیر در جهت ارائه خدمات فوق الذکر به عهده کارفرما بوده , چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شدن از حوزه شهری باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز ماموریت مبلغ 40000 ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 7) فسخ قرارداد

چنانچه به دلائل قانونی و یا غیرقابل کنترل برای هریک از طرفین انجام امور تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری شده پرداخت خواهد شد .

ماده 8) حق اختلافات ( حکمیت و داوری )

طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد .

ماده 9) تعهدات مشاوره

مشاور متعهد است کلیه توان خود در راه پیشبرد حفاظت فیزیکی کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .

ماده 10) مواد و نسخ

این قرارداد در 10 ماده و 2 تبصره و سه نسخه دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما قائم مقام مدیر کارخانه سیمان ...............                          مشاور ...............

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image