به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

 

                                                                                                                   

قرارداد نمایندگی

 

ماده1: طرفين قرارداد

اين قرارداد ما بين شرکت …………………… به شماره ثبت …………………. بهنشانی،……………………………………  تلفن : ……………..  (که من بعد طرف اول نامیده می شود)وآقاي.............فرزند ................... به شماره ملي...........و به شماره شناسنامه............صادره از....... به نشاني………………………………………………………… :

……………………………………………………………………………………………………………

تلفن: ……………………………………………………………………………………………………

كه از اين پس طرف دوم  ناميده مي‌شود از طرف ديگر مطابق با شرايط و مفاد ذيل منعقد مي‌گردد.

 

ماده2: موضوع قرارداد

بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت ................................. با شرايط قيمت گذاري و ضمانت و خدمات پس از فروش تعيين شده از سوي طرف اول دراستان/شهر..........................................................

 

ماده3: شرايط نمايندگي

1- تكميل فرم هاي شناسايي و وجه التزام نمايندگي ذكر شده در قرارداد.

2- فروش 5 تن بصورت ماهيانه از تاريخ اعلام آمادگي جهت اخذ نمايندگي بر اساس بند تعهدات طرفين.( در صورت عدم تعهد به اين بند شركت اقدام به اخذ نمايندگي موازي در استان مورد نظر مي نمايد و طرف دوم تنها عامليت فروش مي باشد، نه نماينده ي انحصاري)

ماده 4: مدت قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگي توسط طرف دوم،  برای مدت زمان يك سال  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضايت طرفين قرارداد قابل تمديد است. در صورت عدم رضايت طرفين قرارداد قابل فسخ مي باشد.

 

امضاي طرف اول                                                                                                    امضاي طرف دوم

 

ماده 5: تعهدات

 

الف- تعهدات طرف اول (تسهيلات نمايندگي فروش):

1-طرف اول متعهدمی گرددمتقاضيان خريد محصولات شركت را به نزديكترين نمايندگي معرفي نمايد.

2- طرف اول مكلف است حداکثر  ظرف مدت زمان 45 روز نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دريافت وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.( شرايط پرداخت مبلغ دستگاه با نمايندگان فعال بصورت توافقي بصورت جداگانه تعيين مي شود.)

3- طرف اول مكلف است در صورت معیوب بودن دستگاه ها طبق مفاد ذكر شده در ضمانتنامه  نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها  ظرف مدت 1 هفته اقدام نماید.

6- طرف اول موظف است پس از پايان قرارداد كليه مدارك و اوراق بهادار طرف دوم را به وي مرجوع نمايد.

 

ب- تعهدات طرف دوم:

1-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا این اختیار به او تفویض شده باشد .

2- نصب اقلام فروخته شده به طرف دوم به عهده خود ایشان می باشد،درغیراین صورت 10% از مبلغ کل قرار داد بابت نصب به طرف اول واگذار می گردد.

3- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ي مندرجات موجود در برگه ي اطلاعات فني محصول اقدام به تبليغات نمايد و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فني محصول به عهده ي طرف دوم مي باشد.

4 -  چنانچه نماينده فروش به دلايلي نياز به فروش به نحوي خاص از قبيل فروش فوق العاده با تخفيف ويژه داشته باشد، بايستي مراتب را كتباً به شركت اعلام و مجوز لازم را اخذ نمايد. قيمت فروش محصولات توسط نماينده فروش و با هماهنگي بهینه سازوصنعت نیروان اعلام مي گردد.

5- نماينده فروش موظف است در هرماه  فهرست كليه مشتريان خود را كه طي همان ماه از او خريد نموده‌اند را با ذكر نام و نشاني و تلفن اعلام نمايد.

6- در صورتيكه سقف محصول درخواستي نماينده فروش از ميزان تضمين پيش پرداخت مندرج در ماده 7 اين قرارداد بيشتر شود، شرايط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از اين قرارداد تعيين خواهد شد.

7- طرف دوم حق اعطاي نمايندگي به غير و يا فروش دستگاه در خارج از حوزه ي جغرافيايي تعيين شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با كسب اجازه ي كتبي از طرف اول.

امضاي طرف اول                                                                                                    امضاي طرف دوم

ماده 6-تسویه حساب:

طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدي ظرف مدت 15 روز از طريق واريز به حساب شركت بهینه سازصنعت نیروان و ارسال تصوير فيش واريزي به شماره فكس شركت ؛ مي باشد. 

 

ماده 7) وجه التزام و تضمين حسن انجام كار

نماينده فروش يک فقره چك به مقدار 500000000 ريال به شماره ي .....................نزدبانك...............به تاريخ    /   /   13   در وجه شركت بهینه سازوصنعت نیروان براي تضمين پيش پرداخت محصولات موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شركت تحويل نمود. ( امكان تغيير نوع و ميزان وجه ضمانت از طريق مذاكرات حضوري وجود دارد.)

 

ماده 8)شرايط حل اختلاف:

كليه موارد اختلاف ناشي از اين قرارداد در مرحله اول از طريق داور مرضي الطرفين حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ذيصلاح ارجاع داده خواهد شد.

 

ماده 9) اين قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدني و مواد 454 و 455 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جمهوري اسلامي ايران در 9 ماده در دو نسخه ي متحدالمتن و الاعتبار در تاريخ  /    /1387  تنظيم و پس از امضاء مبادله گرديد.

 

 

 

 

  امضاي طرف اول                                                                     امضاي طرف دوم

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image