به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد

قرارداد

 

اين قرارداد في مابين طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع به نمايندگي آقاي …………………………(مجري طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع ) به نشاني : ………………………………………5 كه در اين قرارداد مجري طرح ناميده مي شود از يكطرف و شركت ………………………………ثبت شده به شماره                      در اداره ثبت شركتها  به نمايندگي ..........................................به موجب كپي روزنامه رسمي پيوست  به نشاني                                                              كه از اين پس " طرف قرارداد" ناميده مي شود، از طرف ديگر طبق شرايط و مقررات عمومي قراردادها كه جزء لاينفك قرارداد بوده و ضميمه اين قرارداد نيز مي باشد و مواردي كه ذيلاً ذكر مي شود منعقد مي گردد.                                                        

 

ماده (1) : موضوع قرارداد

انجام آموزشهاي حين كار و ارائه راهكارهاي عملي در حين توليد به شاغلين واحدهاي صنعتي توليدي در .................. در زمينه هاي فني و تخصصي مختلف ذيل :

" فلز كاري ، ماشينكاري عمومي ، تراشكاري ، صفحه تراش و فرز ، محاسبات عمومي ماشينكاري ، جيگ و فيكسچر ، جوشكاري عمومي ، جوشكاري برق ، جوشكاري گاز ،برشكاري با گاز ،لحيم كاري ،قالبسازي كوره هاي صنعتي ، عمليات حرارتي ، آبكاري ، ريخته گري ، سيستمهاي هيدروليكي ، سيستمهاي پنوماتيكي ، تاسيسات حرارتي و برودتي ، تاسيسات برق ، سيستمهاي كنترل در صنايع ، توليد فرآورده هاي پلاستيكي ، حسابداري ، تعميرات و نگهداري ماشين آلات ،  CNC ، انبارداري ، بسته بندي ، نقشه خواني صنعتي ، نقشه كشي صنعتي ، رنگ آميزي صنعتي، اسپارك، ابزار دقيق ، بازرسي جوش ،كاليبراسيون ، شكل دادن فلزات ، تكميل و فينيشينگ " و ساير رشته هاي فني مورد نياز صنايع استان ......................

 

ماده (2) : وظايف و تعهدات طرف قرارداد

1-2- طرف قرارداد موظف است با استفاده از مربيان و مشاورين با صلاحيت و با تجربه عملي در زمينه هاي موضوع كه صلاحيت آنها به تاييد مجري طرح رسيده باشد شرح خدمات موضوع قرارداد را به انجام برساند .

2-2- طرف قرارداد موظف است پيشينه اساتيد و مربيان آموزشي خود شامل مشخصات عمومي، تحصيلي، مهارتها ، سوابق كاري و توانايي هاي آنان را به مجري طرح ارائه نمايد . (فرم شماره الف )

3-2- طرف قرارداد موظف است صاحبان صنايع استان را از موضوع و اهداف قرارداد طي يك برنامه زمانبندي كنترل شده مطلع نموده و بر اساس نياز واحد هاي صنعتي متقاضي(فرم شماره ب) نسبت به ارائه خدمات موضوع قرارداد به ترتيب نوبت در هر رشته اقدام نمايد و گزارشات مرحله اي را به مجري طرح ارائه نمايد .              

4-2- طرف قرارداد موظف است در ابتداي كار با برگزاري آموزش عمومي در هر رشته مورد نياز واحدهاي صنعتي و براي كاركنان آنها آموزش كلي از آن رشته (مطابق فرم شماره 1) برگزار نمايد واز طريق بحث و گفتگو و نظرخواهي از شركت كنندگان در دوره نيازهاي آموزشي و كمبود هاي هريك از شركت كنندگان در دوره را مطابق فرم   شماره 2 مشخص نموده و نيازهاي فوق را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده و جمع بندي ميزان ساعات آموزش در رشته هاي مختلف را به مجري طرح ارائه نمايد.

5-2- طرف قرارداد موظف است مرحله دوم آموزش كاركنان واحدهاي مورد نظر را براساس نيازسنجي هاي انجام شده در مرحله اول و بصورت تخصصي و درجهت رفع كمبود هاي آموزشي كاركنان واحد برنامه ريزي و به مرحله اجرا در آورد و مطابق فرم شماره 2 گزارش عملكرد آموزشهاي انجام شده را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده          و جمع بندي ميزان ساعات آموزش در رشته هاي مختلف را به مجري طرح ارائه نمايد .

6-2- طرف قرارداد موظف است علاوه بر پريودهاي سه ماهه ارائه گزارش كه بطور مرتب ارسال خواهد شد كليه اطلاعات ، آمار گزارش و نتايج تهيه شده را در هر زمان كه مجري طرح در خواست نمايد در اختيار او قرار دهد .

7-2- طرف قرارداد موظف است پس از دريافت نظرات مجري طرح نسبت به اصلاح و عودت گزارش حداكثر ظرف مدت دو هفته اقدام نمايد .

تبصره : اقدامات مرتبط به ماده (2) و بندهاي آن بر اساس صلاحديد مجري طرح مي تواند توسط واحد مديريت برنامه ريزي استراتژيك و توسعه سازماني انجام پذيرد .

 

ماده (3) :‌وظايف و تعهدات مجري طرح

1-3- مجري طرح موظف است سوابق ، مشخصات ، توانايي مشاورين و مربيان طرف قرارداد را ظرف مدت يك هفته از زمان دريافت ، بررسي و نسبت به بررسي و اعلام نظر به طرف قرارداد اقدام نمايد .

2-3- مجري طرح موظف است در ازاء هر گزارش ماهيانه كه طرف قرارداد ارائه مي نمايد نسبت به بررسي و اعلام نظر و در صورت تاييد شركت (مطابق فرم شماره 3)پرداخت حق الزحمه طرف قرارداد اقدام نمايد .

 

ماده (4)‌مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد (                                              )‌به ازاي        ساعت آموزش مطابق با موضوع قراردادو ارائه گزارش (وظائف و تعهدات طرف قرارداد) مي باشد .

 

 

ماده (5)‌:‌ نحوه پرداخت

بر اساس ارائه گزارش مطابق با ماده 2 قرارداد و تاييد ساعات آموزش حين كار در واحد هاي صنعتي در هر ماه به ازاي هر ساعت آموزش مبلغ                   ريال توسط مجري طرح محاسبه و به طرف قرارداد پرداخت خواهد گرديد .

ماده (6) : مدت قرارداد

مدت قرارداد براي انجام موضوع قرارداد از زمان امضاء قرارداد بمدت            ماه شمسي خواهد بود و امكان تمديد احتمالي آن از اختيارات مجري طرح مي باشد .

 

ماده (7) : فسخ قرارداد

اين قرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 7 ماده و يك تبصره و فرم هاي شماره (1،2،3)‌و شرايط عمومي قراردادها تنظيم و از هر نظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران است و كليه نسخ آن اعتبار يكسان دارد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             مجري طرح :                                    طرف قرارداد:

        طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختارصنايع                                         شركت

                                                                                 به نمايندگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" شرایط و مقررات عمومی قراردادها"

 

 ماده 1 حدود خدمات :

1 – 1- خدماتی که توسط طرف قرارداد به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر حیث جامع ، کامل و با رعایت دقیق برنامه زمانبندی آن باشد .

2 – 1- کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول و متناسبی ، خدمات و کارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید ، طرف قرارداد پس از دریافت اعلام موارد تغییرات ، باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشـی کتبی به کارفرما تسلم نماید. کارفـرما پس از بررسـی گزارش نسبت به انجام تغییـرات تصمیم گیری نموده و در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه ناظر نیز به تناسب کار و هزینه و تصمیمات انجام شده کسر و یا اضافه خواهد شد . حداکثر کسر یا اضافه نمودن خدمات و کارهای مربوط به موضوع قرارداد 25% (بیست و پنج درصد) کل این خدمات و کارها خواهد بود.

 

ماده 2 تعهدات  طرف قرارداد :

2- 1- طرف قرارداد موظف است بطور مداوم ( ماهانه) کارفرما را در جریان اقـدامات خود قرارداده و در مقاطع تعیین شده در قرارداد ، گزارش تفضیلی پیشرفته پروژه را ارائه دهد.

2-2- تصویب گزارشها و مدارک تهیه شده از سوی طرف قرارداد بوسیله کارفرما رافع مسئولیت کارشناسی در مورد صحت پروژه و نقشه ها نبوده و در هرحال طرف قرارداد مسئول و جوابگوی نواقص و اشتباهاتی است که به علت نقص کارها بعدا" در پروژه مشاهده گردد.

2-3- طرف قرارداد موظف است در تهیه و تنظیم کلیه نقشه ها و مدارک مربوطه از سیستم متریک استفاده نموده و مشخصات استانداردها و معیارها و دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بکار برد.

 

ماده 3 مالیاتها ، حقوق گمرکی و عوارض متداول در کشور :

3- 1- پرداخت هرگونه مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض ، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سایر حقوق و عوارض دولتی مربوطه به طرف قرارداد و نیازمندیهای قرارداد که در تاریخ امضاء این قرارداد برقرار است و یا قانـونا" مشمول آنها نسبت به طرف قرارداد در آینده برقرار شود بعهده طرف قرارداد  می باشد .

3-2- مبالغی از این مالیاتها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصـول گردد از پرداختهای طرف قراردادکسر و به حساب نامبرده به مراجع مربوطه حواله خواهد شد .

 

 

ماده 4- ضمانت حسن انجام تعهدات :

4- 1- برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات طرف قرارداد ، 10 درصد از هر پرداخت بعنوان تضمین حسن انجام کار کارشناسی کسر و نگهداری می شود که بعد از مدت یک ماه پس از تصویب گزارش نهائی توسط کارفرما به طرف قرارداد مسترد خواهد گردید و در صورت عدم انجام تعهدات طرف قرارداد  با خاتمه دادن به قرارداد بعلت قصور در انجام تکالیف یا عدم انجام قرارداد توسط طرف قرارداد ، وجه الضمان به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید .

ماده 5 موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن :

5-1- موارد فسخ قرارداد :

  کارفرما میتواند راسا" و بنا به تشخیص خود در موارد مشروحه زیر نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نموده و در چنین حالتی هیچگونه وجهی به " طرف قرارداد "تحت هرعنوانی پرداخت نخواهد شد :

الف ) قصور طرف قرارداد در انجام تعهدات محوله

ب ) در صورتیکه طرف قرارداد کار را بدون اطلاع و موافقت کتبی کارفرما جزا" یا کلا" به اشخاص ثالث واگذار نماید .

ج ) در صورتیکه طرف قرارداد عوامل فنی و علمی لازم برای انجام وظائف محوله در موضوع قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و دقت لازم و عرفی که از یک طرف قرارداد انتظار میرود را در انجام وظائف و ارائه خدمات خود ، اعمال ننماید .

5-2- موارد خاتمه دادن به قرارداد :

الف ) کارفرما حق خواهد داشت در هر موقع بنا به تشخیص خود به دلائلی غیر از آنچه که در بندهای " الف تا ج " بند 5- 1 همین ماده قید شده است این قرارداد را خاتمه دهد در این حالت این تصمیم باید حداقل یکماه قبل از تاریخ اتخاذ این تصمیم به طرف قرارداد ابلاغ شده و طرف قرارداد محق به دریافت وجوهی به شرح زیر خواهد بود :

1-     حق الزحمه کارهای انجام شده توسط طرف قرارداد تا تاریخ اعلام ختم قرارداد پس از کسر مبلغی که از این بابت قبلا" پرداخت شده است .

2-    کلیه هزینه های ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات طرف قرارداد در مقابل افراد حقوقی و حقیقی ، مشروط بر آنکه این هزینه ها بمنظور اجرای این قرارداد بوده و قبل از تاریخ ابلاغ ختم قرارداد تعهد شده باشد .

 طرف قرارداد مستحق دریافت هیچگونه وجه دیگری غیر از آنچه فوقا" به آن اشاره رفت را تحت هر عنوانی نخواهد داشت .

ب ) طرف قرارداد میتواند با موافقت کارفرما و اعلام قبلی یک ماهه نسبت به خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید . در این صورت کلیه حق الزحمه های دریافت شده میبایستی به شماره حسابی که توسط کارفرما اعلام خواهد شد واریز گردد.

ماده 6- ممنوعيت قانوني :

6-1- طرف قرارداد ، اعلام مي كند كه در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعيت اصل ( 141 ) قانون اساسي و قانون منع كاركنان دولت ، مصوب 22/10/1337 نيست .

الف)در صورتيكه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود ، يا تغييراتي در صاحبان سهام ، مديران يا بازرسان طرف قرارداد رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد ، قرارداد فسخ مي شود .

ب ) در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا كارفرما ايجاد گردد كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد ، طرف قرارداد موظف است مراتب را به كارفرمـا اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشـود ، كارفرمـا قرارداد را خاتمه مي دهد . هرگاه طرف قرارداد مراتب را به محض اطلاع به كارفرما اعلام نكند ، كارفرما قرارداد را فسخ مي نمايد .

ج ) طرف قرارداد، مديران و شركاي او در مدت اين قرارداد ، نبايد در قراردادهاي پيمانكاري يا خريد مصالح ، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن ، به طور مستقيم يا غير مستقيم ، مشاركت و يا منافعي داشته باشند .

د )كاركنان خارجي طرف قرارداد و يا همراهان ايشان ، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند .

هـ ) طرف قرارداد ، موظف است تمام اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي كند ، محرمانه تلقي نمايد و حد اكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد .

 ماده 7 حل اختلافات :

7- 1- کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجراء این قرارداد یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره و یا مکاتبه حل و فصل نمود ، در هیات داوری سه نفره مرکب از یک نماینده (داور) طرف قرارداد  و یک نماینده (داور) از طرف کارفرما یک نماینده ( داور) مرضی الطرفین ، مطرح و رای هیات لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 مالکیت اسناد :

8- 1- کلیه و یا بخشی از مطالعات ، گزارشها ، نقشه ها ، کتب ، نشریات و طرحهایی که توسط طرف قرارداد به موجب این قرارداد تهیه می شوند و همچنین کلیه اشیاء ، اجناس و مواد اولیه و نمونه ساخته شده در حال ساخت تجهیزات در کلیه مراحل متعلق به کارفرما خواهد بود و طرف قرارداد حق واگذاری ، فروش ، نقل و انتقالات آن را مگر با اجازه کتبی کارفرما ندارد و در پایان قرارداد طرف قرارداد موظف است کلیه موارد فوق را اعم از مصرفی یا سرمایه ای بصورت نو یا مستعمل تحویل کارفرما یا مراجعی که کارفرما کتبا" اعلام می نماید ، بنماید. کلیه حقوق ناشی از حق اختراع ، اکتشاف ، لیسانس ، دانش فنی ، حق تالیف و امثالهم که طی دوره تحقیق بوجود  می آید و حق ساخت و یا تکثیر نمونه ساخته شده و کلیه استفاده های متصوره از این نتایج در حال و آینده بر طبق قوانین مربوطه ( درهرصورت اعم از فروش و یا واگذاری ) تا میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح متعلق به کارفرما و نسبت به مازاد به میزان برابر متعلق به کارفرما و طرف قرارداد خواهد بود . ثبت اختراع ، اکتشاف و ....... مشترکا" به نام کارفرما و طرف قرارداد خواهد بود.

 

ماده 9 استفاده  طرف قرارداد از نتایج تحقیقات :

9- 1- استفاده طرف قرارداد از نتایج تحقیقات تابع ضوابطی خواهد بود که کارفرما کتبا" معین خواهد نمود.

 

ماده 10 نشانی طرفین :

10- 1- هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبا" به طرف مقابل ابلاغ کند در غیر این صورت کلیه نامه ها ، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی ارسال و تماما" ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده11- فورس ماژور :

11- 1- کارفرما در موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را برای طرفین غیرممکن می سازد ، می تواند قرارداد را تمدید ، تعلیق و یا فسخ نمود و آن را به طرف قرارداد اعلام نماید . در این صورت ظرف مدت یکماه پس از اعلام کارفرما، طرف قرارداد باید صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به او پرداخت شود را به کارفرما تسلیم نماید . کارفرما پس از دریافت صورتحساب فوق آنرا رسیدگی نموده و کلیه مبالغی که به طرف قرارداد تعلق می گیرد به حساب او منظور خواهد نمود.

ماده 12- اولويت قرارداد :

در صورت هر گونه تعارض و تناقض بين مفاد اين " شرايط و مقررات عمومي قراردادها " و مفاد و شرايط " قرارداد اصلي " مفاد و شرايط " قرارداد اصلي " مناط اعتبار خواهد بود .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image