نمونه قــرارداد مشــاوره 6

 

"بسمه تعالی"

نمونه قــرارداد مشــاوره

 

این قرارداد درتاریخ......................فیما بین شرکت....................................... به نمایندگی .............................. به عنوان...........................  به آدرس................................................................................................ که منبعد در این قرارداد " کارفرما " نامیده می شود از یک طرف و شرکت /…………………. به نمایندگی آقای ……………………به عنوان ……………… به آدرس خیابان ……………………….. که منبعد در  این قرارداد" مشاور " نامیده می شود ، با مفاد زیر منعقد می گردد .

 

 

1 ) موضوع قرارداد :

بررسی کلیه اسناد مناقصه ، نمونه قرارداد ، اعتبارات اسنادی و میزان انطباق آنها با مقررات ملی و بین المللی و عرف تجاری و ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات موجود در مدارک مزبور و عارضه یابی کلیه فرآیند خرید از زمان شروع تا زمان افتتاح اعتبار و وصول مدارک حمل از نقطه نظر حقوق بین الملل، بازرگانی خارجی و بانکداری بین المللی و مقررات ملی .

 

2 ) شرح خدمات :

1-2 ) بررسی کلیه مدارک مربوط به استعلام ، مناقصه ، سفارش رسمی ، تیپ قرارداد ، بیمه نامه ، متون اعتبارات اسنادی ، مکاتبات با بانک ، اسناد حمل از فروشنده و سایر مدارک مرتبط موجود در پرونده های ذیربط با توجه به مقررات اینکوترمز 2000 ، UCP500 و سایر قوانین بین المللی و ملی و عارضه یابی و ارائه پیشنهاد در خصوص متون ذیربط .

تبصره یک : تعداد پرونده های مورد بررسی..........فقره پیش بینی می گردد.

2-2 ) بررسی مراحل خرید خارج از نقطه آغاز خرید تا پایان آن و عارضه یابی و ارائه پیشنهاد جهت بهبود فرایند .

3- 2) تهیه و ارائه چک لیست جهت مراحل خرید به منظور سهولت و دقت در بررسی فرایند تامین کالا.

4-2 ) ارائه راهکار در خصوص استفاده از خطوط اعتباری رایج و فاینانس .

5-2 ) پاسخ به سوالات کارفرما در طول مدت قرارداد .

 

 

3 ) تعهدات مشاور :

1-3 ) استفاده از تیم مجرب مورد تایید کارفرما .

2-3 ) بررسی دقیق کلیه اسناد مالی مرتبط با خرید خارج و ارائه راه کارهای موجود با توجه به قوانین ملی و بین المللی .

3-3 ) برگزاری جلسات هفتگی جهت ارائه گزارش بررسی های به عمل آمده در خصوص مفاد مواد 1و2 قرارداد .

4-3 ) بررسی مشکلات کارفرما در خصوص تامین ارز ، تعهد نامه ها و سایر موارد و ارائه راه حل ها ی ممکن .

5-3 ) عارضه یابی مراحل خرید و ارائه پیشنهاد جهت فرایند بهبود .

 

 

4 ) تعهدات کارفرما :

1-4 ) ارائه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز مشاور .

2-4 ) هر گونه همکاری لازم در خصوص انجام مشاوره به نحو مطلوب .

 

5 ) شرایط پرداخت :

مبلغ قرارداد میزان ..........................ریال خواهد بود که 25%  آن در زمان انعقاد قرارداد در مقابل ارائه تضمین معتبر و باقیمانده آن در پایان قراردا د پرداخت خواهد شد .

 

6 ) مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ امضاء و تادیه پیش پرداخت ... ماه است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد .

 

7 ) فسخ قرارداد :

طرفین قرارداد می توانند دو هفته قبل با اعلام اخطار کتبی اقدام به فسخ قرارداد نمایند .

 

8 ) نسخ قرارداد :

قرارداد در 2 نسخه شامل هشت ماده و یک تبصره بوده که هر دو حکم واحد را دارند .

 

 

 

 

امضاء و مهر کارفرما                                                       امضاء و مهر مشاور

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image