به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

بیمه کشتی وهواپیما

 • بیمه کشتی

در بیمه کشتی، شرکت بیمه با توجه به نوع پوشش شناورها مسئول جبران خسارت بدنه شناورها می باشد که در بعضی از پوشش ها 4/3 مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زیان همگانی تحت پوشش قرار می گیرند.

بنابراین در بیمه کشتی خسارت ناشی از خطرات ذیل تحت پوشش قرار می گیرند.

 

خسارت وارد به کشتی در نتیجه خطرات زیر:

 • آتش سوزی و انفجار
 • طوفان    
 • به گل نشستن و یا برخورد با صخره.
 • تصادم شناور بیمه شده با شناورهای دیگر.
 • برخورد هواپیما یا وسائل مشابه  و یا اشیائی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه ، برخورد مورد بیمه با وسائل نقلیه زمینی،
 • حوضچه تعمیرات تجهیزات و تاسیسات ساحلی.
 • زمین لرزه ، فوران آتش فشان یا صاعقه.
 • حوادث ناشی از بارگیری ، تخلیه یا جابجایی کالا ( یا ماهی صید شده در مورد شناورهای صیادی).
 • ترکیدن دیگ بخار،شکست شفت.
 • زیان همگانی و هزینه های نجات.
 • خسارت وسایل و ادوات صیادی ( در مورد شناورهای صیادی)

 

مسئولیت ناشی از تصادم:

در صورتی که کشتی بیمه شده با کشتی دیگری اعم از شناور یا ثابت تصادم کند و بیمه گذار مسئول جبران خسارت شناخته شود، موارد ذیل قابل پرداخت می باشد.

 • تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر یا محصولات آن کشتی و یا هر شی ء دیگر.
 • تاخیر یا زیان معقول ناشی ازعدم استفاده کشتی دیگر یا محصولات آن کشتی.
 • سهم زیان همگانی ، هزینه های نجات (قراردادی یا غیر قراردادی) به کشتی دیگر و یا اموال آن قابل پرداخت است.

 

 • بیمه هواپیما

بیمه های هوایی را با توجه به نوع خطرات تحت پوشش، می توان به دسته های ذیل در ارتباط با بیمه انواع هواپیماهای مسافربری و باربری، هلی کوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک تقسیم نمود :

 • بیمه نامه بدنه هواپیما.
 • بیمه نامه سرنشینان هواپیما.
 • بیمه نامه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث (غیر از مسافران).
 • بیمه نامه مسئولیت کالای حمل شده توسط هواپیما.

 

 • بیمه نامه بدنه هواپیما

در این زمینه تعهدات بیمه گر شامل جبران هزینه های خسارت و زیان های وارد به هواپیما، در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه باشد.ضمنا در این بخش هزینه های مربوط به فرود اضطراری هواپیما، هزینه های امداد و نجات هواپیما و هزینه های پاک سازی باند فرودگاه طبق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت می باشد. از جمله بیمه نامه های دیگر تحت عنوان بیمه نامه هواپیما می توان به بیمه نامه فرانشیز بدنه و بیمه نامه جنگ بدنه اشاره کرد.

 

 • بیمه نامه فرانشیز بدنه

از آنجایی که در بعضی موارد فرانشیز در نظر گرفته شده برای بیمه نامه بدنه بالا می باشد، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه مربوط و بر اساس شرایط بیمه نامه بدنه صادره، فرانشیز بیمه نامه بدنه را نیز تحت پوشش بیمه ای در می آورد.

 

 • بیمه نامه جنگ بدنه

از آنجایی که طبق شرایط بیمه نامه بدنه ، خسارت ناشی از جنگ ، اقدامات تروریستی و موارد نظیر آن استثنا گردیده است ، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه مربوطه و بر اساس بیمه نامه بدنه صادره قسمتی از پوشش ها که در بیمه نامه استثنا گردیده است را تحت پوشش در می آورد.

 

 • بیمه نامه سرنشینان هواپیما

بیمه سرنشین (مسافرین و خدمه پروازی) که به دو صورت قابل ارائه خواهد بود :بیمه نامه حوادث سرنشین

بر اساس این پوشش بیمه گر جبران کلیه صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم میگردد ، مادامی که ایشان به هواپیما سوار می شوند ، در مدتی که داخل هواپیما هستند و در حالیکه از هواپیما پیاده می شوند و طبق جدول مورد توافق با بیمه گذار را متعهد می گردد.بیمه نامه مسئولیت قانونی سرنشینان

بر اساس این پوشش، بیمه گر کلیه وجوهی را که بیمه گذار تحت عنوان مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت یا غیر از آن ) وارد به مسافرین مادامی که به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا در حالیکه از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو دائم و هزینه های درمانی را تحت پوشش بیمه ای در می آورد.

 

 • بیمه نامه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث (غیر از مسافران)

چنانچه در نتیجه برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص و یا اشیاء از هواپیما، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود و بیمه گذار قانوناً مسئول شناخته شده و وجوهی را به عنوان جبران خسارت ( به انضمام هزینه هایی که علیه بیمه گذار توسط محاکم صالحه صادر شود) بابت جراحات بدنی ناشی از حادثه منجر به فوت یا غیر از آن و صدمات وارد به اموال بپردازد، بیمه گر مبالغ پرداختی را به وی باز پرداخت خواهد کرد.

 

 • بیمه نامه مسئولیت بار همراه مسافرین

در این پوشش، خسارت وارد به بار همراه مسافران به 20 دلار برای هر کیلوگرم بار همراه و برای سقف مجاز بار همراه قابل حمل برای هر مسافر ، تحت پوشش در می آید ، مگر آنکه مسافر قبل از تحویل بار همراه خود با اعلام ارزش واقعی بار و با پرداخت حق بیمه اضافی ، بار همراه خود را به ارزش واقعی بیمه نماید.

 

 • بیمه نامه مسئولیت کالای حمل شده توسط هواپیما

در این پوشش، خسارت وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل میگردد به میزان 20 دلار برای هر گیلو گرم کالا تحت پوشش در می آید، مگر آنکه صاحب کالا قبل از تحویل کالای خود با اعلام ارزش واقعی آن و با پرداخت حق بیمه اضافی، کالای خود را به ارزش واقعی بیمه نماید.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image