رسیدگی به دعاوی راجع به مال غی منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است

رسیدگی به دعاوی راجع به مال غی منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است

رسیدگی به دعاوی راجع به مال غی منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

رای وحدت رویه 643 مورخ 16/9/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با مواد لحاظ قراردادن این امر که اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی و بند2 ماده23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهار در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون به موجب ماده23 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به مال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و ... شامل دعاوی مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تایید کرده، صحیح و موافق موازین  قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

                 نقل از روزنامه رسمی شماره 16016 مورخ 28/11/1378

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image