سازمان اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات زارع و مالک می باشد

سازمان اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات زارع و مالک می باشد و دعوی تصرف عدوانی از طرف مالک بر علیه زارع صاحب نسق قابل رسیدگی در مراجع قضائی نیست

سازمان اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات زارع و مالک می باشد و دعوی تصرف عدوانی از طرف مالک بر علیه زارع صاحب نسق قابل رسیدگی در مراجع قضائی نیست.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

با لحاظ مدلول مواد 22 و33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده 42 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه 1343 که در تکمیل آنها بعداً ماده 6 قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه 1346 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء موجه تشخیص می گردد و این رای در حدودیکه ضمن قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 پیش بینی شده لازم الاتباع خواهد بود.

               نقل از روزنامه رسمی شماره 7295 مورخ 30/11/1348

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image