شخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق سازمان حج و اوقاف را به ضرر خود تشخیص دهند می توانند در دادگاه محل وقوع موقوفه اقامه دعوی نمایند،

اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق سازمان حج و اوقاف را به ضرر خود تشخیص دهند می توانند در دادگاه محل وقوع موقوفه اقامه دعوی نمایند، تعیین مرجع صالحه در رسیدگی به اعتراض به آراء شعب تحقیق اوقاف ملازمه با محل استقرار شعب مذکور ندارند و طبق قواعد راجع به دعاوی حقوقی به عمل می آید.

اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق سازمان حج و اوقاف را به ضرر خود تشخیص دهند می توانند در دادگاه محل وقوع موقوفه اقامه دعوی نمایند، تعیین مرجع صالحه در رسیدگی به اعتراض به آراء شعب تحقیق اوقاف ملازمه با محل استقرار شعب مذکور ندارند و طبق قواعد راجع به دعاوی حقوقی به عمل می آید.

رای وحدت رویه شماره 612 مورخ 18/10/1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده 16 آئین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 30/9/65 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را به ضرر خود تشخیص می دهند می توانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوق است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضائی  تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تائید می باشد. این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                نقل از روزنامه رسمی شماره 15233 مورخ 31/6/1376

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image