شورای سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل از تصویب قانون مذکور را دارد

شورای سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل از تصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی در آن ایام کارمند دولت محسوب نشود

شورای سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل از تصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی در آن ایام کارمند دولت محسوب نشود.

رای وحدت رویه شماره 3 مورخ 5/2/1360 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود. نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی شده اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است. در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها پیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده به هر حال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شکایت نیز از تاریخ 5/3/52 هیاتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانون اصلاح ماده 60  قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و62و 63 قانون مذکور مصوب خردادماه 58 دادگاه هائی است که طبق قانون جانشین آن هیات ها شده اند بنابراین رای شماره 178- 18/ 4 56 صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات  صحیح  و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                       نقل از روزنامه رسمی شماره 10601 مورخ 30/4/1360

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image