عدم الزامی بودن وکیل در دادگاهها

عدم الزامی بودن وکیل در دادگاهها

حضور وکیل در اقامه دعوی حقوقی الزامی نیست مفاد قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری درباره لزوم حضور وکیل در دادگاهها موضوع ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی نسخ ضمنی شده است و آئین نامه اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که نظارت بر قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دارد قابلیت اجرا ندارد این مصوبه در 9 صبح سه شنبه 11 اسفند 88 در جلسه وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور که با حضور رئیس محترم دیوان و دادستان محترم کل کشور و 90 نفر از قضات دیوان عالی برگزار شد که حسب گزارش خبرنگار ماوی در این جلسه که با موضوع پرونده ردیف 86/6 وحدت رویه قضائی در خصوص اختلاف نظر بین شعب 15 و 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آئین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، در نهایت عدم الزامی بودن حضور وکیل در دادگاهها، با اکثریت 81 نفری از مجموع 90 نفر، به عنوان رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی تائید شد. اعضای حاضر در جلسه پس از انجام مذاکرات مفصل در جوانب موضوع، بویژه مواد 32 و 31 و 39 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصول 35 و 34 و 159 قانون اساسی، با اکثریت قریب به اتفاق، دادنامه 1220 مورخ 27 مرداد 1385 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی است و چنین استدلال نموده که " ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده از وکیل در دعاوی را اختیاری اعلام نموده و بر این اساس مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را متزلزل نموده و آن را نسخ نموده است و در نتیجه آئین نامه الزامی شدن حضور وکیل مصوب 1384 رئیس وقت قوه قضائیه که ناظر به قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بوده هم قابلیت اجرا ندارد" را صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند. این تصمیم در موارد مشابه برای تمامی شعب دادگاهها و شعب دیوان عالی لازم الاتباع است.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image