قرار صادر از دادگاه حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نمی باشد

قرار صادر از دادگاه حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نمی باشد

قرار صادر از دادگاه حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نمی باشد.

رای وحدت رویه شماره 570 مورخ 10/10/1370هیات عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، آراء دادگاههای حقوقی 1 که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاههای حقوقی 2 صادر می شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدیدنظر مجدد نیست بنابراین قرار صادر از دادگاه حقوقی 1 هم که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نمی باشد و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 13667 مورخ 16/11/1370

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image