ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به ابداعات و اختیارات و اکتشافات داروئی نیز می باشد

ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به ابداعات و اختیارات و اکتشافات داروئی نیز می باشد

ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به ابداعات و اختیارات و اکتشافات داروئی نیز می باشد.

رای وحدت رویه شماره 615 مورخ 19/1/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 27 قانون ثبت علائم و اختیارات مصوب تیرماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال و سائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد. بند3 ماده28 قانون موصوف«فرمولها م ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است.

نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور«ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدودمفاد 27 قانون فوق الذکر می باشد بنابراین رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مالا متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تائید می گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 15233 مورخ 31/3/1376

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image