ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی برای حفظ ارزش ریالی مهریه است و شامل عطف به ماسبق هم می شود.

ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی برای حفظ ارزش ریالی مهریه است و شامل عطف به ماسبق هم می شود.

ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی برای حفظ ارزش ریالی مهریه است و شامل عطف به ماسبق  هم می شود.

رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور

منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالی) تعیین می شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح موافق موازین شرع و قانون تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

                    نقل از روزنامه رسمی شماره 16036 مورخ 22/12/1378

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image